Fysika v GFXŠ

AKTUALITY

1. ledna 2023

Dokončena významná aktualizace obsahu webu; některé soubory nejsou zatím dostupné, žáci a žákyně najdou všechny studijní texty v Učebně Google. Upgrade kódu webu a připojených css se připravuje.

27. listopadu 2022

Zahájena podstatná aktualizace a reorganizace celého webu. Po určitou dobu nebudou četné odkazy dostupné.

1. října 2020

Distanční výuka přesunuta dle rozhodnutí vedení školy do Učebny Google. Heslo ke vstupu zveřejněno v SIS Bakaláři.

23. března 2020

Připravena nová stránka pro dálkovou výuku.
Výuka za časů koronaviru

27. února 2020

Vloženy požadavky k seminární prověrce z fyziky.

9. prosince 2019

Vloženy fysikální materiály pro první ročník.

12. června 2017

Na stránce Čtvrtletní a pololetní práce je přehled požadavků k pololetní práci z fysiky v sextě a v  2. B.

14. ledna 2017

Na stránce Čtvrtletní a pololetní práce je přehled požadavků k pololetní práci z fysiky v sextě a v  2. B.

7. července 2016

Zveřejněn dokument s požadavky k opravné zkoušce z fysiky.

7. června 2016

Na stránce Čtvrtletní a pololetní práce je přehled požadavků k pololetní práci z fysiky v kvintě a v  1. B.

1. ledna 2016

Na stránce Čtvrtletní a pololetní práce je přehled požadavků k pololetní práci z fysiky v kvintě a v  1. B. Na stránce Fysikální materiály jsou uvedeny příklady k  opakování kinematiky.

29. listopadu 2015

Na stránce Seznam úloh je přístupné zadání samostatné práce: kinematické úlohy zadané a řešené graficky.

1. září 2015

Všechny texty na webu byly přehlédnuty, opraveny a aktualizovány. Další studijní materiály budou doplněny během podzimu.

13. června 2013

Výtah z dokumentace k měřicím přístrojům pro výpočet chyb v laboratorních pracích z elektřiny.

29. října 2012

Neupravené žákovské prezentace pro maturitní seminář (sdělovací technika).

15. října 2012

Řešení příkladu z vlnění bylo přeposláno kvůli poruše serveru na třídní email. Zájemcům ho na požádání pošlu emailem přímo.

2. června 2012

Přidány požadavky ke kompozicím z fysiky; požadavky z matematiky budou přidány později.

22. dubna 2012

Přidány požadavky ke kompozicím.

12. ledna 2011

K prověrce v semináři v maturitním ročníku nebyly publikovány zvláštní požadavky, stačí prostudovat zápisky z hodin a prezentece z tohoto webu.

11. ledna 2011

Omlouvám se všem studentům, ale vzhledem k obrovskému zájmu o Den otevřených dveří jsem se musel věnovat prezentaci fyziky, nikoliv opravování. Laborky a prověrky budou opraveny tedy později.

9. ledna 2011

Přidány požadavky ke kompozicím.

19. prosince 2011

Do části věnované matematickým materiálům přidána opravená verze učebního textu o funkcích určená studentům druhého ročníku.

18. října 2011

Přidány požadavky k prověrce ve fysikálním semináři v posledním ročníku. V Moodle byl vytvořen nový kurs s letošními i staršími prezentacemi; užijte obvyklý vstupní klíč (na požádání popř. sdělím emailem).

14. září 2011

Přidány požadavky k prověrce ve fysikálním semináři v předposledním ročníku.

5. července 2011

Byly přidány požadavky k opravným zkouškám.

24. června 2011

Exkurse: Sraz na autobusovém nádraží podle původního plánu, tj. v 8.05.

5. června 2011

Přidány požadavky ke kompozicím v 1. B. K dispozici je seznam požadavků pro písemku ve fysikálním semináři v předposledním ročníku.

27. dubna 2011

K dispozici je archiv studentských prezentací z fysikálního semináře.

11. dubna 2011

Přidány požadavky ke kompozici z matematiky v 1. B.

28. března 2011

K dispozici je seznam požadavků pro písemku ve fysikálním semináři v předposledním ročníku.

16. února 2011

K dispozici je seznam požadavků pro písemku ve fysikálním semináři v předposledním ročníku.

4. ledna 2011

K dispozici je zadání úkolu z matematiky pro 4. B.

18. prosince 2010

K dispozici je seznam požadavků pro písemku ve fysikálním semináři v předposledním ročníku. V části Kompozice jsou požadavky ke kompozicím ve všech třídách.

22. listopadu 2010

K dispozici je domácí úkol pro čtvrtý ročník.

3. listopadu 2010

Přidány požadavky ke kompozici z matematiky v 1. B a v 4. B.

4. října 2010

K dispozici jsou úlohy o absolutní hodnotě pro první ročník. V Moodle byl zřízen nový kurs pro fysikální seminář.

13. září 2010

K dispozici je zásoba příkladů o hyperbole pro čtvrtý ročník.

23. srpna 2010

Třetí (a zcela poslední!) konzultace pro ty, kteří se pokusí složit opravnou, dodatečnou či rozdílovou zkoušku, bude ve středu 25. srpna od 13.30 v budově gymnasia. Na konzultaci není třeba se předem přihlašovat.

17. července 2010

Druhá konzultace pro ty, kteří se pokusí složit opravnou, dodatečnou či rozdílovou zkoušku, bude v pondělí 26. července od 9.00 v budově gymnasia. Na konzultaci je třeba se předem e-mailem přihlásit, a to nejpozději předchozí neděli 25. července do 18.00 hodin. Zájemcům bude poté odeslán e-mail s informací o přesném začátku konzultace k danému tématu.

2. července 2010

První konzultace pro ty, kteří se pokusí složit opravnou, dodatečnou či rozdílovou zkoušku, bude v pondělí 12. července od 9.00 v budově gymnasia. Na konzultaci je třeba se předem e-mailem přihlásit, a to nejpozději předchozí neděli 11. července do 18.00 hodin. Zájemcům bude poté odeslán e-mail s informací o přesném začátku konzultace k danému tématu.

28. června 2010

V části Vyhlášky vyučujícího jsou popsány podmínky opravných a dodatečných zkoušek ve 3.B a v septimě. Vyučující přeje studentům úspěch při zkouškách; ostatním pokojné prázdniny.

10. června 2010

Přidány požadavky ke kompozici z matematiky ve 3.B.

2. června 2010

Zveřejněny požadavky ke kompozici z matematického semináře.

28. května 2010

Přidány požadavky ke kompozici z fysiky v septimě.

22. dubna 2010

Materiál pro seminář: Primitivní funkce 1.

12. dubna 2010

Přidány požadavky ke kompozici z matematiky ve třetím ročníku.

17. února 2010

K dispozici je pracovní verze první části textu o elektrickém měření.

30. ledna 2010

K dispozici je přehled znalostí pro prověrku v semináři pro 3. ročník.

22. prosince 2009

Jsou přidány požadavky ke kompozicím ve všech třídách. K dispozici je zadání úkolu z matematiky pro 3.B a pro oktávu.

10. listopadu 2009

Podle dohody je zde soubor s referáty a prezentací o optickém zobrazení.

10. listopadu 2009

Pro maturanty: pokyn ke vzhledu titulní strany, vzor titulní strany, verze v textovém editoru.

28. října 2009

K dispozici je kompozice nanečisto pro oktávu (s omluvou a vysvětlením); jako bonus také výsledky.

17. října 2009

Byly přidány požadavky pro kompozice z matematiky v oktávě a 3.B.

17. října 2009

Byly aktualizovány materiály související s maturitní zkouškou a se seminárními pracemi. K dispozici je publikace Fysikální měření pro gymnasia I: Obecný úvod do fysikálních měření.

15. října 2009

Spuštěn zkušební provoz písemkového kalendáře v Google Kalendář.

12. října 2009

Bylo zveřejněno čtvrté, upravené vydání učebních textů Fysikální měření pro gymnasia III: Mechanické kmitání a  vlněníFysikální měření pro gymnasia V: Optika – Fysika mikrosvěta. K dispozici je aplikace pro kreslení Lissajousových obrazců. Aktualizovány byly klasifikační tabulky.

12. října 2009

Pro septimu je zde řešení příkladu 23, který nestihl být spočítán o hodině a hrozí se vyskytnouti v prověrce.

1. září 2009

Byly upraveny stránky o laboratorním měření; návody k úlohám budou zveřejněny po korektuře.

24. června 2009

Vyučující přeje všem studentkám a studentům vydařené prázdniny!

24. června 2009

V části Vyhlášky jsou požadavky k opravným zkouškám v sextě a v septimě.

5. června 2009

K dispozici je zadání domácího úkolu z matematiky pro septimu.

5. června 2009

Byla přidána vyhláška o termínech dopisovaných prověrek.

20. května 2009

Byly přidány požadavky pro kompozice z matematiky i fysiky ve všech třídách.

19. května 2009

Byly zveřejněny termíny prověrek do konce školního roku.

19. března 2009

Byly přidány požadavky pro kompozice z matematiky v septimě a ve 2.B. Mezi vyhláškami vyučujícího lze najít požadavky k dodatečné resp. rozdílové zkoušce v sextě resp. 2.B.

18. března 2009

Na webu jsou k dispozici výsledky prověrek uváděné pod týmiž IČ jako výsledky prověrek z geografie. Dále bylo opraveno několik nefunkčních odkazů a mírně změněna jazykozpytná rozprava.

11. března 2009

Byly doplněny učební texty Statistické zkoumáníStruktura a vlastnosti pevných látek – příklady.

23. února 2009

Web odkazuje na nově vytvořený kurs v prostředí MOODLE.

21. února 2009

Všechny stránky webu byly aktulizovány. Několik odkazů ještě nefunguje, protože je nutno připravit potřebná data; vše by mělo být do týdne hotovo.

16. února 2009

Byla vytvořena nová úvodní stránka a změněna struktura celého webu.

1. ledna 2009

V části Kompozice jsou přidány požadavky ke kompozici z matematiky v septimě a v 2.B; z fysiky v sextě a septimě.


TOPlist
 © HONSOFT, 2004–2022