Klasifikační tabulka pro matematiku


Klasifikační tabulky jsou přílohou Klasifikačního řádu vyučujícího, který stanovuje podmínky a pravidla klasifikace. Tabulky se liší dle studijního zaměření a ročníků studia:

Klasifikační tabulka M-I

Klasifikační jednotky

JednotkaDotacePočetSoučty
Prověrka1010100
Kompozice30260
Domácí úkol5210
Celkem170

Závěrečné hodnocení

Na konci klasifikačního období bude přidělena známka podle této tabulky; uveden je minimální počet bodů nutný pro dosažení klasifikačního stupně:

ProspěchPočet bodů
Výborný153
Chvalitebný128
Dobrý94
Dostatečný68
Nedostatečný0

Klasifikační tabulka M-II

Klasifikační jednotky

JednotkaDotacePočetSoučty
Prověrka10880
Kompozice30260
Domácí úkol5210
Celkem150

Závěrečné hodnocení

Na konci klasifikačního období bude přidělena známka podle této tabulky; uveden je minimální počet bodů nutný pro dosažení klasifikačního stupně:

ProspěchPočet bodů
Výborný135
Chvalitebný113
Dobrý83
Dostatečný60
Nedostatečný0
 NAHORU  

Nejprve je nutno změnit sebe. Pak už zpravidla nebývá nutno měnit nic dalšího.
Mark Twain