FYSIKA vs. FYZIKA

První věcí, která upoutá většinu čtenářů těchto stránek, je dnes už poněkud nezvyklé S ve slově fysika. Autor byl za toto S mnohokrát kritizován, vysmíván, opravován i popotahován. Psával písmeno S léta a zarputile, jen při psaní diplomové práce podlehl momentální slabosti a na důrazné doporučení vedoucího práce v definitivní verzi všechna S změnil na Z. V těchto stránkách (a v dalších dokumentech) se autor vrací ke „své první lásce“, k fysice se S. Proč?

Především proto, že – jak o něm kdysi řekl (tehdejší) děkan PF TUL Jaroslav Vild – je staromilec. Autor se často a rád vrací v myšlenkách k dobám, kdy „ano“ znamenalo ANO a „ne“ znamenalo NE, kdy svět nezažil dvě světové války, kdy ženy chodily v dlouhatánských sukních a byly svými muži milovány horoucně a vroucně – a kdy se fysika psala se S.

Za druhé: autor grafickou podobou slova fysika upozorňuje na řecké slovo FYSIS, z něhož název disciplíny vznikl.

Za třetí: S je podle Pravidel českého pravopisu ve „fysice“ dovolené.

Za čtvrté a za poslední: FYSIKA je okatým protestem proti agresi milovníků Z v češtině, proti všem, kteří ladné křivky písmene S lámou do klikiháku písmene Z; protestem proti všem, kteří nechápou, že se něco čte a píše jinak, a proto se řídí heslem „piš jak slyšíš“; toto S je zoufalým výkřikem obrany proti všem renezancím, magnetizmům a jiným idiotizmům, S je posledním vzepětím sil proti nešťastníkům, kteří se k jazyku chovají jako prasata, což ovšem brzy budou psát PRAZATA...

Autorovy výkřiky v předchozím textu jsou hysterické a iracionální, lze s nimi polemizovat, třeba tak důrazně, jako to kdysi v závěru své práce z fysiky učinila slečna Lucie B.:

Na závěr bych jako studentka humanitních věd přidala svůj názor na téma odborné výrazy – nejen fyzikální – v našem rodném jazyce.

Stejně jako se vyvíjí věda, vyvíjí se i jazyk.

Jako je ve fyzice nesmyslné trvat na prvním názoru, že Země je placatá, je v češtině nesmyslné trvat na starém pravopisu. Lidem starší generace vůbec nevyčítám, že píšou tak, jak je to ve škole naučili. Staročeština mi také nevadí, je-li použita ve vhodnou chvíli. Avšak stejně jako by moderní člověk měl umět pracovat na počítači, měl by být také schopen podřídit se novému pravopisu. Kdybychom nepřijímali změny, zůstali bychom ještě dnes ve stádiu opic... Fyzika se prostě píše se Z.

Jak reagovat na tuto úvahu? Jen jedním možným způsobem: důsledně psát GYMNASIUM.

Nakonec je třeba uvést, že v citacích názvů knih apod. je obvykle ponecháno slovo fysika v takové podobě, jaká je v daném vydání knihy užita.

 NAHORU  

Bude se čeština vyvíjet i po nás, bude se dál a dál rozžívat i nad hroby našich prapravnuků, a my si to musíme jen přát...
Pavel Eisner