Návody k laboratorním úlohám


Návody k laboratorním úlohám jsou obsaženy v učebním textu Fysikální měření pro gymnasia, který je z praktických důvodů rozdělený do pěti (nestejně obsáhlých) sešitů. Zatímco první část Obecný úvod do fysikálních měření je v elektronické podobě na samostatné stránce, další čtyři části jsou k dispozici zde. Před tiskem učebních textů je dobré seznámit se s informací o formátu zveřejňovaných souborů.

V druhé části této stránky jsou odkazy umožňující stáhnout některý software užívaný při laboratorních pracích a zmiňovaný v učebních textech.

Učební texty

Fysikální měření pro gymnasia – II. část. Mechanika – Molekulová fysika a termika
Druhá část publikace Fysikální měření pro gymnasia obsahuje návody k laboratorním pracím z mechaniky a z molekulové fysiky a termiky. Je určena pro laboratorní cvičení z fysiky v prvním ročníku (resp. kvintě) a ve druhém ročníku (resp. sextě). Konkrétní výběr úloh odpovídá mj. vybavení fysikální laboratoře Gymnasia F. X. Šaldy. Text zde bude v elektronické podobě k dispozici po dokončení korektur!
Fysikální měření pro gymnasia – III. část. Mechanické kmitání a vlnění [celé: pdf] [brožura líc: pdf] [brožura rub: pdf] [celé: ps] [brožura líc: ps] [brožura rub: ps] [obálka: pdf]
Třetí část publikace Fysikální měření pro gymnasia obsahuje návody k laboratorním pracím z mechanického kmitání a vlnění (akustiky). Je určena pro laboratorní cvičení z fysiky v prvním pololetí třetího ročníku (resp. septimy). Protože některé pomůcky (kyvadla, ladičky, čidla měřicích systémů) nejsou k dispozici ve více exemplářích, věnuje se každá skupina během jednoho cvičení jiné úloze; v dalších týdnech se skupiny permutují. Aby mohla každá skupina pracovat samostatně, jsou v této brožuře shrnuty návody ke všem měřeným úlohám.
Fysikální měření pro gymnasia – IV. část. Metody a chyby měření elektrických veličin – Elektřina a magnetismus
Připravuje se podstatně přepracované vydání tohoto učebního textu; text bude pravděpodobně zveřejněn na jaře 2018.
Chyby měření digitálními multimetry v laboratořích Gymnasia F. X. Šaldy [celé: pdf]
Výtah z dokumentace měřicích přístrojů M 840D, VC 270 a Peaktech 3690 umožňující výpočet krajní chyby měření elektrických veličin.
Fysikální měření pro gymnasia – V. část. Optika – Fysika mikrosvěta [celé: pdf] [brožura líc: pdf] [brožura rub: pdf] [celé: ps] [brožura líc: ps] [brožura rub: ps] [obálka: pdf]
Pátá, poslední část publikace Fysikální měření pro gymnasia obsahuje návody k laboratorním pracím z optiky a fysiky mikrosvěta. Je určena pro laboratorní cvičení z fysiky v prvním pololetí posledního ročníku. Konkrétní výběr úloh odpovídá mj. vybavení fysikální laboratoře Gymnasia F. X. Šaldy. Protože některé pomůcky (optické lavice, lasery, výbojky) nejsou k dispozici ve větším počtu exemplářů, věnuje se každá skupina během jednoho cvičení jiné úloze; v dalších týdnech se skupiny permutují. Aby mohla každá skupina pracovat samostatně, jsou v této brožuře shrnuty návody ke všem měřeným úlohám.

Aplikace zmiňované v textech

Lissajousovy obrazce [exe]
Jednoúčelová aplikace, jejímž autorem je Michal Minařík, umožňuje počítačové modelování Lissajousových obrazců i těm studentům, kteří nemají nainstalován např. systém Famulus, Modellus či IP Coach.
 NAHORU  

Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře.
Charles Dickens