Návody k laboratorním úlohám


Návody k laboratorním úlohám jsou obsaženy v učebním textu Fysikální měření pro gymnasia, který je z praktických důvodů rozdělený do pěti (nestejně obsáhlých) sešitů. Zatímco první část Obecný úvod do fysikálních měření je v elektronické podobě na samostatné stránce, další části jsou k dispozici zde. Čtvrtý díl nebyl souhrnně dosud vydán, existuje jen ve formě dílčích návodů.

Po dobu přípravy nových vydání publikací jsou potřebné návody žákům k dispozici v Učebně Google.

Fysikální měření pro gymnasia II: Mechanika – Molekulová fysika a termika

Druhá část publikace Fysikální měření pro gymnasia obsahuje návody k laboratorním pracím z mechaniky a z molekulové fysiky a termiky. Je určena pro laboratorní cvičení z fysiky v prvním ročníku (resp. kvintě) a ve druhém ročníku (resp. sextě). Konkrétní výběr úloh odpovídá mj. vybavení fysikální laboratoře Gymnasia F. X. Šaldy.

Připravuje se druhé, přepracované vydání.

Fysikální měření pro gymnasia III: Mechanické kmitání a vlnění

Třetí část publikace Fysikální měření pro gymnasia obsahuje návody k laboratorním pracím z mechanického kmitání a vlnění (akustiky). Je určena pro laboratorní cvičení z fysiky v prvním pololetí třetího ročníku (resp. septimy). Protože některé pomůcky (kyvadla, ladičky, čidla měřicích systémů) nejsou k dispozici ve více exemplářích, věnuje se každá skupina během jednoho cvičení jiné úloze; v dalších týdnech se skupiny permutují. Aby mohla každá skupina pracovat samostatně, jsou v této brožuře shrnuty návody ke všem měřeným úlohám.

Připravuje se šesté, upravené vydání.

Spřažená kyvadla / Blackburnovo kyvadlo / Matematické kyvadlo / Měření frekvence kmitání / Měření na ocelové pružině

Fysikální měření pro gymnasia V: Optika – Fysika mikrosvěta

Pátá, poslední část publikace Fysikální měření pro gymnasia obsahuje návody k laboratorním pracím z optiky a fysiky mikrosvěta. Je určena pro laboratorní cvičení z fysiky v prvním pololetí posledního ročníku. Konkrétní výběr úloh odpovídá mj. vybavení fysikální laboratoře Gymnasia F. X. Šaldy. Protože některé pomůcky (optické lavice, lasery, výbojky) nejsou k dispozici ve větším počtu exemplářů, věnuje se každá skupina během jednoho cvičení jiné úloze; v dalších týdnech se skupiny permutují. Aby mohla každá skupina pracovat samostatně, jsou v této brožuře shrnuty návody ke všem měřeným úlohám.

Připravuje se páté, upravené vydání.

Index lomu / Ohnisková vzdálenost čočky / Měření na optické mřížce / Fotometrie

Prezentace, pomocné soubory, aplikace zmiňované v textech

Lissajousovy obrazce
Jednoúčelová aplikace, jejímž autorem je Michal Minařík, umožňuje počítačové modelování Lissajousových obrazců i těm studentům, kteří nemají nainstalován např. systém Modellus či IP Coach.
Chyby měření digitálními multimetry v laboratořích Gymnasia F. X. Šaldy
Výtah z dokumentace digitálních měřicích přístrojů, které jsou k dispozici ve školní laboratoři.
 NAHORU  

... ať se varuje pocitu, že konečně dospěl k definitivním formulacím. Jestliže ho tento pocit ovládne, nechť ví, že je to neomylný symptom počínající senility.
Z. B. Bouše