Historie webu


Autor webu začal v Gymnasiu F. X. Šaldy vyučovat na jaře 2000 – ještě jako student vysoké školy; zastupoval nemocného vyučujícího fysiky. Od září roku 2000 vyučuje ve škole na plný úvazek. Již během prvního pololetí prvního školního roku v gymnasiu se ukázalo, že je potřebné předávat studentům informace v elektronické podobě. A tak vznikl autorův „první školní web“. Šlo pouze o jedinou stránku vytvořenou automatickým exportem z textového editoru; stránka obsahovala odkazy na dokumenty s popisem znalostí a dovedností potřebných ke kompozicím – odpovídala dnešní stránce Kompozice.

Zároveň se spuštěním výše popsaného „webu“ začaly práce na tvorbě stránek nových. Protože vyučující měl s takovou činností pramálo zkušeností, obrátil se na své studenty. Návrh titulní stránky připravil (tehdejší sextán) Josef Žádník, titulní stránku v HTML s užitím Java scriptů napsal (také sextán) Martin Pospíšil. Titulní strana obsahovala fotografie matematiků a fysiků a písmena M a F odkazující k oběma vyučovaným předmětům; písmena byla tvořena ikonami vedoucími k dalším stránkám.

Ukázalo se, že načítání takto připravené titulní stránky trvá poměrně dlouho; fotografie vědců navíc snižovaly přehlednost stránky. Proto byly později nahrazeny černým pozadím. Ostatní stránky zůstaly v původní podobě; měly černo-červené záhlaví s několika odkazy; zbytek stránky obsahoval černý text na bílém podkladu; odkazy byly „klasicky“ upraveny.

Během civilní služby v roce 2002 a v první polovině roku 2003 získal autor dostatek času k tomu, aby mohl web vylepšovat. Písmena na titulní straně se rozpadla na ilustrativní ikony u textové nabídky. Struktura webu byla přepracována. Všechny informace byly (tentokrát „napříč“ předměty) rozděleny do osmi sekcí. Stránky byly napsány v (blíže nespecifikovaném) HTML. Formátovány byly pomocí tabulek; k některým drobnostem byly užity kaskádové styly. Každá stránka byla doplněna citátem a fotografií. A především: byl rozšířen obsah. Stránky se rozrostly o další učební materiály, pravidla klasifikace, klasifikační tabulky, návody k laboratorním pracím, typografické minimum atd.

V letech 2004 a 2005 byly provedeny změny, které se na struktuře ani vnejším vzhledu radikálně neprojevily; byly však podstatné. Celý web byl přepsán do XHTML 1.0 Strict a formátován CSS. Tabulky z jeho struktury zmizely. Dílčí stránky dostaly nové, odlehčené záhlaví a rámeček s šedým okrajem.

Zatím poslední změna přišla o jarních prázdninách na začátku roku 2009, při příležitosti osmého výročí zřízení webu. Titulní stránka s černým pozadím byla nahrazena stránkou s pozadím bílým; nabídky jsou doplněny momentkami studentek a studentů z vyučovacích hodin, zejména z laboratorních prací. Struktura webu byla zjednodušena, z osmi hlavních sekcí byly vytvořeny pouze tři. Zrušeny byly zbytečné (a spíše matoucí) nabídky druhé úrovně a mapa, která pouze kopírovala základní nabídku na titulní straně.

Na podzim 2015 byla vzhledem k masovému rozšíření monitorů s vyšším rozlišením upravena šíře stránek; titulní strana byla doplněna motivem fysikálních vzorců. Stránky dostaly také alternativní styl pro mobilní zařízení.

  NAHORU  

Ještě jednou se vrátíme zamyšleni, kde prudce květ voněl, že svedl nás z cesty, když šeřivým stříbrem tekl nad potoky večer...
Antonín Sova