Historie webu


Autor webu začal v Gymnasiu F. X. Šaldy vyučovat na jaře 2000 – ještě jako student vysoké školy; zastupoval nemocného vyučujícího fysiky. Od září roku 2000 vyučuje ve škole na plný úvazek. Již během prvního pololetí prvního školního roku v gymnasiu se ukázalo, že je potřebné předávat studentům informace v elektronické podobě. A tak vznikl autorův „první školní web“. Šlo pouze o jedinou stránku vytvořenou automatickým exportem z textového editoru; stránka obsahovala odkazy na dokumenty s popisem znalostí a dovedností potřebných ke kompozicím – odpovídala dnešní stránce Kompozice.

Zároveň se spuštěním výše popsaného „webu“ začaly práce na tvorbě stránek nových. Protože vyučující měl s takovou činností pramálo zkušeností, obrátil se na své studenty. Návrh titulní stránky připravil (tehdejší sextán) Josef Žádník, titulní stránku v HTML s užitím Java scriptů napsal (také sextán) Martin Pospíšil. Titulní strana obsahovala fotografie matematiků a fysiků a písmena M a F odkazující k oběma vyučovaným předmětům; písmena byla tvořena ikonami vedoucími k dalším stránkám.

Ukázalo se, že načítání takto připravené titulní stránky trvá poměrně dlouho; fotografie vědců navíc snižovaly přehlednost stránky. Proto byly později nahrazeny černým pozadím. Ostatní stránky zůstaly v původní podobě; měly černo-červené záhlaví s několika odkazy; zbytek stránky obsahoval černý text na bílém podkladu; odkazy byly „klasicky“ upraveny.

Během civilní služby v roce 2002 a v první polovině roku 2003 získal autor dostatek času k tomu, aby mohl web vylepšovat. Písmena na titulní straně se rozpadla na ilustrativní ikony u textové nabídky. Struktura webu byla přepracována. Všechny informace byly (tentokrát „napříč“ předměty) rozděleny do osmi sekcí. Stránky byly napsány v (blíže nespecifikovaném) HTML. Formátovány byly pomocí tabulek; k některým drobnostem byly užity kaskádové styly. Každá stránka byla doplněna citátem a fotografií. A především: byl rozšířen obsah. Stránky se rozrostly o další učební materiály, pravidla klasifikace, klasifikační tabulky, návody k laboratorním pracím, typografické minimum atd.

V letech 2004 a 2005 byly provedeny změny, které se na struktuře ani vnejším vzhledu radikálně neprojevily; byly však podstatné. Celý web byl přepsán do XHTML 1.0 Strict a formátován CSS. Tabulky z jeho struktury zmizely. Dílčí stránky dostaly nové, odlehčené záhlaví a rámeček s šedým okrajem.

Zatím poslední změna přišla o jarních prázdninách na začátku roku 2009, při příležitosti osmého výročí zřízení webu. Titulní stránka s černým pozadím byla nahrazena stránkou s pozadím bílým; nabídky jsou doplněny momentkami studentek a studentů z vyučovacích hodin, zejména z laboratorních prací. Struktura webu byla zjednodušena, z osmi hlavních sekcí byly vytvořeny pouze tři. Zrušeny byly zbytečné (a spíše matoucí) nabídky druhé úrovně a mapa, která pouze kopírovala základní nabídku na titulní straně.

Na podzim 2015 byla vzhledem k masovému rozšíření monitorů s vyšším rozlišením upravena šíře stránek; titulní strana byla doplněna motivem fysikálních vzorců. Na svou „responsivní podobu“ však web ještě čeká...

Význam webu mimořádně vzrostl během „prvního dějství výuky za časů koronaviru“. Právě zde byly zveřejňovány úkoly, úlohy, odkazy na studijní materiály. Mnohé z toho se pak během „druhého dějství “ přesunulo do kursů v Učebně Google. Po (doufejme!) skončení „covidových školních let “ došlo v roce 2022 k další důkladnější revizi webu a zveřejněných souborů.

  NAHORU  

Ještě jednou se vrátíme zamyšleni, kde prudce květ voněl, že svedl nás z cesty, když šeřivým stříbrem tekl nad potoky večer...
Antonín Sova