Editorial


Stránky, které čtete, jsou „školním webem“ vyučujícího Gymnasia F. X. Šaldy v Liberci Jana Voženílka. Stránky slouží k podpoře výuky; nejsou tedy osobními stránkami v pravém slova smyslu (neboť o osobě vyučujícího explicitně neříkají téměř nic), nejsou ani internetovým zápisníkem, ani se nezabývají autorovými pokusy literárními. Vše, co je zde k dispozici, nějak souvisí s výukou v gymnasiu – ovšem možná to může být užito i jinak, neboť svět internetu je nevyzpytatelný: až nějaká hospodyňka bude potřebovat stanovit Youngův modul pružnosti skla, zabloudí třebas právě sem.

K (dobré) výuce matematiky a fysiky stačí „málo“: lákavý problém, tabule, křída; fysika se navíc neobejde bez experimentů. Výuka výhradních „slajdařů“, „promítačů prezentací“ a „internetových zásobovačů texty“ většinou nenese mnoho ovoce. Tyto prostředky však mohou být v rozumné míře užitečné; lze jimi omezit opisování a obkreslování a dát větší prostor „tvůrčí činnosti“ studentů. Takové studijní materiály tvoří první část tohoto webu. Dále jsou v první sekci k dispozici seznamy literatury a odkazy na animace a videa.

Tvorba je sekcí, jež obsahuje návody a pomůcky k vlastní tvorbě studentů. Jde především o materiál související s laboratorními pracemi, dále také se žákovskými prezentacemi a se seminárními, resp. maturitními pracemi. Je připojeno stručné poučení o odborném stylu a typografii – to může být užitečné i při studiu informatiky a výpočetní techniky.

Poměrně rozsáhlá pravidla shrnutá v části Klasifikace nejsou produktem notorického byrokrata. Jde spíše o důsledek autorova přesvědčení, že ve škole mají být předem stanovena jasná pravidla, kterých se obě strany (učitel, žáci) drží.

Předložená verze stránek byla vytvářena na podzim 2004 aktualizací verze z jara 2003 a přepsáním do XHTML 1.0 Strict; stránky obsahově navazují na první autorovy webové stránky o výuce z jara 2001; vzhled i struktura byly podstatně změněny. Stránky jsou doplněny obrázky a citáty, které obsah stránek většinou „zlehčují“; ukazují, že jsou na světě věci podstatnější než školní výuka.

O jarních prázdninách 2009, při příležitosti osmého výročí vzniku, byl web podstatně zaktualizován a dostal novou úvodní stránku. Na podzim 2015 došlo k další podstatné aktualizaci a mírné změně grafického řešení webu. Na svou „responsivní podobu“ však web ještě čeká...

Význam webu mimořádně vzrostl během „prvního dějství výuky za časů koronaviru“. Právě zde byly zveřejňovány úkoly, úlohy, odkazy na studijní materiály. Mnohé z toho se pak během „druhého dějství “ přesunulo do kursů v Učebně Google.

Autor bude vděčný za jakoukoliv připomínku, radu, kritiku.

 NAHORU  

Mám velkou nechuť mluvit o sobě. Naopak vždy se nechám přesvědčit, abych hovořil o svém díle...
Milan Kundera