Editorial


Stránky, které čtete, jsou „školním webem“ vyučujícího Gymnasia F. X. Šaldy v Liberci Jana Voženílka. Stránky slouží k podpoře výuky; nejsou tedy osobními stránkami v pravém slova smyslu (neboť o osobě vyučujícího explicitně neříkají téměř nic), nejsou ani internetovým zápisníkem, ani se nezabývají autorovými pokusy literárními. Vše, co je zde k dispozici, nějak souvisí s výukou v gymnasiu – ovšem možná to může být užito i jinak, neboť svět internetu je nevyzpytatelný: až nějaká hospodyňka bude potřebovat stanovit Youngův modul pružnosti skla, zabloudí třebas právě sem.

K (dobré) výuce matematiky a fysiky stačí „málo“: lákavý problém, tabule, křída; fysika se navíc neobejde bez experimentů. Výuka výhradních „slajdařů“, „promítačů prezentací“ a „internetových zásobovačů texty“ většinou nenese mnoho ovoce. Tyto prostředky však mohou být v rozumné míře užitečné; lze jimi omezit opisování a obkreslování a dát větší prostor „tvůrčí činnosti“ studentů. Takové studijní materiály tvoří první část tohoto webu. Dále jsou v první sekci k dispozici obsáhlé seznamy literatury a odkazy na osvědčené rozcestníky.

Tvorba je sekcí, jež obsahuje návody a pomůcky k vlastní tvorbě studentů. Jde především o materiál související s laboratorními pracemi, dále také se samostatnými pracemi z fysiky v humanitních třídách a se seminárními pracemi zadávanými ve 3. ročníku. Je připojeno stručné poučení o odborném stylu a typografii – to může být užitečné i při studiu informatiky a výpočetní techniky.

Poměrně rozsáhlá pravidla shrnutá v části Klasifikace nejsou produktem notorického byrokrata. Jde spíše o důsledek autorova přesvědčení, že ve škole mají být předem stanovena jasná pravidla, kterých se obě strany (učitel, studenti) drží.

Předložená verze stránek byla vytvářena na podzim 2004 aktualizací verze z jara 2003 a přepsáním do XHTML 1.0 Strict; stránky obsahově navazují na první autorovy webové stránky o výuce z jara 2001; vzhled i struktura byly podstatně změněny. Stránky jsou doplněny obrázky a citáty, které obsah stránek většinou „zlehčují“; ukazují, že jsou na světě věci podstatnější než školní výuka.

O jarních prázdninách 2009, při příležitosti osmého výročí vzniku, byl web podstatně zaktualizován a dostal novou úvodní stránku. Na podzim 2015 došlo k další podstatné aktualizaci a mírné změně grafického řešení webu.

Autor bude vděčný za jakoukoliv připomínku, radu, kritiku.

 NAHORU  

Mám velkou nechuť mluvit o sobě. Naopak vždy se nechám přesvědčit, abych hovořil o svém díle...
Milan Kundera