Klasifikační tabulka pro fysiku


Klasifikační tabulky jsou přílohou Klasifikačního řádu vyučujícího, který stanovuje podmínky a pravidla klasifikace. Tabulky se liší dle studijního zaměření a ročníků studia:

Klasifikační tabulka F-P-I

Klasifikační jednotky

JednotkaDotacePočetSoučty
Prověrka10660
Pololetní práce25125
Laboratorní práce5315
Celkem100

Závěrečné hodnocení

Na konci klasifikačního období bude přidělena známka podle této tabulky; uveden je minimální počet bodů nutný pro dosažení klasifikačního stupně:

ProspěchPočet bodů
Výborný90
Chvalitebný75
Dobrý55
Dostatečný40
Nedostatečný0

Klasifikační tabulka F-P-II

Klasifikační jednotky

JednotkaDotacePočetSoučty
Prověrka10660
Pololetní práce25125
Laboratorní práce5525
Celkem110

Závěrečné hodnocení

Na konci klasifikačního období bude přidělena známka podle této tabulky; uveden je minimální počet bodů nutný pro dosažení klasifikačního stupně:

ProspěchPočet bodů
Výborný99
Chvalitebný83
Dobrý61
Dostatečný44
Nedostatečný0

Klasifikační tabulka F-H

Klasifikační jednotky

JednotkaDotacePočetSoučty
Prověrka10550
Pololetní práce20120
Samostatná práce10110
Celkem80

Závěrečné hodnocení

Na konci klasifikačního období bude přidělena známka podle této tabulky; uveden je minimální počet bodů nutný pro dosažení klasifikačního stupně:

ProspěchPočet bodů
Výborný72
Chvalitebný60
Dobrý44
Dostatečný32
Nedostatečný0
 NAHORU  

Stal se básníkem. Pro fysiku měl příliš malou fantazii...
David Hilbert