Odkazy


Tato stránka není zamýšlena jako kompletní seznam odkazů. Je zbytečné věnovat čas činnosti, kterou se lépe zabývají jiní. Proto jsou zde odkazy na servery spravující „rozcestníky“ odkazů; dále jsou přidány specifické odkazy podle zájmu vyučujícího. Vyučující ani jeho zaměstnavatel nenesou žádnou odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout čtenářům uvedených stránek. Odkazy jsou členěny do těchto skupin:

Následující seznam je notně zastaralý, neúplný; odkazy jsou již často nefunkční. Nabízí se mimořádná bodová prémie za aktualizaci odkazů podle pokynů vyučujícího!

Fakulty vysokých škol

Střední školy

Rozcestníky

Sbírky příkladů

Pokusy, pomůcky

Fysikální stránky

Časopisy M-F-I

Tisk, zpravodajství

Počítačová typografie

Software

Hory, fotografie

Komunikace, doprava

Obskurnosti

Kultura

Sponzoři

 NAHORU  

Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového. Je něco, o čem lze říci: Hleď, to je cosi nového? I to bylo v dávných dobách, které byly před námi.
Kaz 1,9-10