Výukové animace a videa


Na této stránce budou postupně shromážděny odkazy na animace, aplety a videa vhodná k jednotlivým tématům. Cílem není uvádět odkazy na všechny dostupné multimediální materiály, ale jen na ty, které jsou bezprostředně využity ve výuce či k domácí přípravě.

Řada (dalších) odkazů je umístěna přímo ve studijních textech a dalších studijních materiálech.

Vedle typu materiálu (video, animace/simulace, pokus, reportáž, studentské video, vlog) je uvedena také náročnost obsahu vyjádřená třemi úrovněmi:

2. ročník

Vedení elektrického proudu v plynech

Ionizace plynu —animace/simulace, základní úroveň
Nesamostatný výboj —animace/simulace, základní úroveň
Voltampérová charakteristika výboje —animace/simulace, základní úroveň
Eliášův oheň z letadla —video, základní úroveň
Eliášův oheň z letadla —video, základní úroveň
Eliášův oheň —video, základní úroveň
Obloukový výboj —animace/simulace, základní úroveň
Oblouková pec (tavení oceli) —video, základní úroveň
Výboj na elektrickém vedení —video, základní úroveň
Výboj při postupném snižování tlaku —pokus, základní úroveň
Spektrální trubice —pokus, základní úroveň
Jiskrový výboj, spektrální trubice —pokus, základní úroveň
Zářivka —animace/simulace, rozšiřující úroveň
Zářivka (podrobnější výklad) —animace/simulace, rozšiřující úroveň
Shrnutí jednotlivých typů výbojů —animace/pokus, základní úroveň
Doutnavý výboj (1. část) —animace/simulace, základní úroveň; tlecí výboj (slov.) = doutnavý výboj (česky)
Doutnavý výboj (2. část) —animace/simulace, základní úroveň; tlecí výboj (slov.) = doutnavý výboj (česky)
Obory doutnavého výboje —pokus, základní úroveň
Vychylování katodového záření magnetem —animace/simulace, základní úroveň
Vybalování LED pseudoneonu z Číny —vlog, zajímavost
Termoemise a elektronky —studentské video, základní úroveň

Vedení elektrického proudu v polovodičích

Termistor —animace/simulace, základní úroveň
Fotorezistor —animace/simulace, základní úroveň
Výklad diody —animace/simulace, základní úroveň
Výklad tranzistoru —animace/simulace, základní úroveň
Výklad MOSFET tranzistoru —animace/simulace, pokročilá úroveň

Přírodovědný seminář

Kruhový děj a tepelné motory

Carnotův cyklus — animace/simulace, základní úroveň
Princip chladničky — animace/simulace, základní úroveň
Princip parního motoru — animace/simulace, rozšiřující úroveň
Princip parní turbíny — animace/simulace, základní úroveň
Čtyřdobý zážehový motor — animace/simulace, základní úroveň
Čtyřdobý zážehový motor — animace/simulace, základní úroveň
Dvoudobý zážehový motor — animace/simulace, základní úroveň
Wankelův motor — animace/simulace, základní úroveň
Vznětový motor — animace/simulace, základní úroveň
Čtyřválcový vznětový motor — animace/simulace, základní úroveň
Video z reálného motoru (slow motion) — video, zajímavost
Video z reálného motoru (slow motion) — video, zajímavost
Paroplynová elektrárna — reportáž, zajímavost
Náporový motor — animace/simulace, rozšiřující úroveň
Turbokompresorový a turbodmychadlový motor — animace/simulace, základní úroveň
Model rakety u GFXŠ — pokus, základní úroveň
Carlo Rovelli: The nature of time — přednáška, pokročilá úroveň
Jiří Podolský: Řád času podle Carlo Rovelliho, 1.část: Rozpad času — přednáška, pokročilá úroveň
Jiří Podolský: Řád času podle Carlo Rovelliho, 2. a. 3. část: Svět bez času — přednáška, pokročilá úroveň

 NAHORU  

Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového. Je něco, o čem lze říci: Hleď, to je cosi nového? I to bylo v dávných dobách, které byly před námi.
Kaz 1,9-10