Výukové animace a videa


Na této stránce jsou shromažďovány odkazy na animace, aplety a videa vhodná k jednotlivým tématům. Cílem není uvádět odkazy na všechny dostupné multimediální materiály, ale jen na ty, které jsou bezprostředně využity ve výuce či k domácí přípravě.

Řada (dalších) odkazů je umístěna přímo ve studijních textech a dalších studijních materiálech. To se týká zejména fysiky pro maturitní ročník — všechny odkazy jsou uvedeny přímo v prezentacích.

Vedle typu materiálu (video, animace/simulace, pokus, reportáž, studentské video, vlog) je uvedena také náročnost obsahu vyjádřená třemi úrovněmi:

Základní zdroje

V dalších přehledech nejsou zpravidla duplikovány tyto zásadní rozcestníky:

RNDr. Vladimír Vaščák — různé materiály, různé studijní úrovně — zcela nepominutelný, v Česku vytvořený, avšak mnohojazyčný web s názornými a nádhernými animacemi, řešenými příklady a dalšími materiály;

FyzKAB — různé materiály, různé studijní úrovně — zcela nepominutelný web Dr. Panoše, nikoliv ovšem „našeho libereckého“ Stanislava, nýbrž jeho „klatovského bratra“ Miroslava — rozcestníky animací, přehledné fysikální tabulky, simulátory měřidel, vzdálená laboratoř a mnoho dalšího;

FyzWeb — různé materiály, různé studijní úrovně — významý fysikální web (rozcestník, odpovědna aj.) spravovaný Katedrou didaktiky fyziky MFF UK.

2. ročník

Vedení elektrického proudu v plynech

Ionizace plynu — animace/simulace, základní úroveň

Nesamostatný výboj — animace/simulace, základní úroveň

Voltampérová charakteristika výboje — animace/simulace, základní úroveň

Eliášův oheň z letadla — video, základní úroveň

Eliášův oheň z letadla — video, základní úroveň

Eliášův oheň —video, základní úroveň

Obloukový výboj — animace/simulace, základní úroveň

Oblouková pec (tavení oceli) — video, základní úroveň

Výboj na elektrickém vedení — video, základní úroveň

Výboj při postupném snižování tlaku — pokus, základní úroveň

Spektrální trubice — pokus, základní úroveň

Jiskrový výboj, spektrální trubice — pokus, základní úroveň

Zářivka — animace/simulace, rozšiřující úroveň

Zářivka (podrobnější výklad) — animace/simulace, rozšiřující úroveň

Shrnutí jednotlivých typů výbojů — animace/pokus, základní úroveň

Doutnavý výboj (1. část) — animace/simulace, základní úroveň; tlecí výboj (slov.) = doutnavý výboj (česky)

Doutnavý výboj (2. část) — animace/simulace, základní úroveň; tlecí výboj (slov.) = doutnavý výboj (česky)

Obory doutnavého výboje — pokus, základní úroveň

Vychylování katodového záření magnetem — animace/simulace, základní úroveň

Vybalování LED pseudoneonu z Číny — vlog, zajímavost

Termoemise a elektronky — studentské video, základní úroveň

Vedení elektrického proudu v polovodičích

Termistor — animace/simulace, základní úroveň

Fotorezistor — animace/simulace, základní úroveň

Výklad diody — animace/simulace, základní úroveň

Výklad tranzistoru — animace/simulace, základní úroveň

Výklad MOSFET tranzistoru — animace/simulace, pokročilá úroveň

Přírodovědný seminář

Kruhový děj a tepelné motory

Carnotův cyklus — animace/simulace, základní úroveň

Princip chladničky — animace/simulace, základní úroveň

Princip parního motoru — animace/simulace, rozšiřující úroveň

Princip parní turbíny — animace/simulace, základní úroveň

Čtyřdobý zážehový motor — animace/simulace, základní úroveň

Čtyřdobý zážehový motor — animace/simulace, základní úroveň

Dvoudobý zážehový motor — animace/simulace, základní úroveň

Wankelův motor — animace/simulace, základní úroveň

Vznětový motor — animace/simulace, základní úroveň

Čtyřválcový vznětový motor — animace/simulace, základní úroveň

Video z reálného motoru (slow motion) — video, zajímavost

Video z reálného motoru (slow motion) — video, zajímavost

Paroplynová elektrárna — reportáž, zajímavost

Náporový motor — animace/simulace, rozšiřující úroveň

Turbokompresorový a turbodmychadlový motor — animace/simulace, základní úroveň

Model rakety u GFXŠ — pokus, základní úroveň

Carlo Rovelli: The nature of time — přednáška, pokročilá úroveň

Jiří Podolský: Řád času podle Carlo Rovelliho, 1.část: Rozpad času — přednáška, pokročilá úroveň

Jiří Podolský: Řád času podle Carlo Rovelliho, 2. a. 3. část: Svět bez času — přednáška, pokročilá úroveň

 NAHORU  

Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového. Je něco, o čem lze říci: Hleď, to je cosi nového? I to bylo v dávných dobách, které byly před námi.
Kaz 1,9-10