Sbírky příkladů


Studium matematiky a fysiky (studium úspěšné a smysluplné) spočívá především v řešení problémů. Papouchování „pouček“ a opisování vzorových příkladů z tzv. taháku sice možná vede k zápisu známky n, kde n<5, na vysvědčení, ale k pochopení reprodukovaného učiva vesměs nikoliv.
Vyučující postupně připravuje sbírky úloh k vyučovacím hodinám; jsou to buď samostatné dokumenty, nebo jsou součástí rozsáhlejších učebních textů. Lze je najít v části Matematické materiály, Fysikální materiály, Maturita a seminář z matematiky a Maturita a seminář z fysiky.

Pro některá témata dosud nejsou sbírky vyučujícím připraveny. Další problémy, úlohy, příklady lze najít v různých (tiskem vydaných) sbírkách. Každý student by si měl vhodnou sbírku opatřit; koupě sbírky příkladů je důležitější než koupě učebnice (bez které se dá, při sledování výkladu ve škole, obejít). Následující text informuje o (některých) vydaných sbírkách; ke každé knize je připojena (aktivní) zkratka, která vede k přesné citaci knihy.

Sbírky příkladů z matematiky

Rozšířenou sbírkou je kniha Jindry Petákové Matematika – příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ. Klasická je sbírka Františka Vejsady a Františka Talafouse Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia/SVVŠ [SVej] (název se mění podle vydání; jak je patrné, sbírka je „konstantnější“ než školský systém). Dále je poměrně rozšířena (a stále i dostupná) publikace Sbírka maturitních příkladů z matematiky autorského kolektivu ve složení Benda, Daňková, Skála, Skopal, Šedivý, Vocelka [SBen].

Velké množství řešených i neřešených příkladů obsahuje publikace Řešené maturitní úlohy z matematiky [SBuM] Ivana Buška. Zásobu výrazů a různých typů rovnic a nerovnic lze najít v knize Františka Janečka Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy [SJan]. Výhradně řešené úlohy obsahují dvě knížky Otakara Mašky Řešené úlohy z matematiky – Aritmetika a algebra [MaA] a Řešené úlohy z matematiky – Planimetrie [MaP]. Rozsah gymnaziálního učiva pokrývají tři starší, slovenské sbírky řešených příkladů: Sbierka riešených úloh z algebry [SRo], Sbierka riešených úloh z geometrie I [SVl1], Sbierka riešených úloh z geometrie II [SVl2]. K učebnicím matematiky z 80. let byly vydány čtyři sbírky odpovídající tehdejšímu rozložení učiva do ročníků: Sbírka úloh z matematiky I [SM1], Sbírka úloh z matematiky II [SM2], Sbírka úloh z matematiky III [SM3], Sbírka úloh z matematiky IV [SM4]. Pro zájemce o tyto knihy: sbírky [SJan] a [SBum] lze běžně koupit. Publikace [SBen], [MaA] a [MaP] se občas objevují v antikvariátech.

Z novější literatury budiž zmíněna Sbírka úloh z matematiky pro střední školy – maturitní minimum připravená Josefem Kubátem, Dagem Hrubým a Josefem Pilgrem. Bez podrobného výčtu dodejme, že nakladatelství Prometheus vydává stejnojmenné sbírky příkladů k jednotlivým dílům řady učebnic pro gymnasia, např. [SFun], [SGon].

Fakulty vysokých škol vydávají (a prodávají) sbírky úloh k přijímacím zkouškám, aktuální informace jsou na stránkách jednotlivých fakult. Modelové úlohy a ukázky přijímacích testů shromáždil Josef Kubát v publikaci Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ [SKub].

Sbírky příkladů z fysiky

Nejprve upozorněme na čtyřdílnou publikaci Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy. Příklady jsou uspořádány Karlem Bartuškou; je třeba konstatovat, že jsou místy převzaty z jiných, středoškolákům dnes ovšem málo či vůbec dostupných publikací. Výklad je zde podrobný, autor se vyhýbá častým formulacím „jak je zřejmé“, „jak snadno plyne z...“, takže studium této publikace není příliš náročné. V dalším textu jsou tyto publikace označeny [SBa1], resp. [SBa2], resp. [SBa3], resp. [SBa4].

Ze sbírek (převážně) neřešených příkladů je nutno upozornit na dvoudílnou publikaci Sbírka úloh z fyziky pro gymnázia sestavenou kolektivem autorů (I. díl: Tomanová, Rakovská, Baník, Bartuška, Volf, Koubek; II. díl: Koubek, Lepil, Pišút, Rakovská, Široký, Tomanová); první díl [SF1] má zelené pevné desky, druhý [SF2] modré pevné desky. Tyto sbírky jsou vyučujícím doporučovány ke studiu především. Nověji byla vydána jednodílná sbírka Fyzika: sbírka úloh pro střední školy [SLe].

S úspěchem lze ovšem užít i jiné zdroje příkladů, např. Kružíkovu Sbírku úloh z fyziky [SKr] nebo výběrově např. vysokoškolskou slovenskou učebnici Fyzika v príkladoch [SHaj] (Vladimír Hajko a kol.) či českou knihu Sbírka řešených úloh z fyziky pro pedagogické fakulty [SZem]. Některé méně tradiční úlohy lze najít ve sbírce příkladů z přijímacích zkoušek do MFF UK Sbírka řešených úloh z matematiky, fyziky a informatiky [SRe] (a v dalších svazcích z následujících let); kromě fysikálních úloh jsou zde také úlohy z matematiky a informatiky.

 NAHORU  

Jednotlivá odvětví aritmetiky jsou: Dřina, Soužení, Hnus a Výsměch.
Lewis Carroll