Sbírky úloh


Studium fysiky a matematiky (studium úspěšné a smysluplné) spočívá především v řešení problémů a úloh. Vyučující ke svým vyučovacím hodinám připravil „na míru“ soubory fysikálních úloh a Sbírku maturitních úloh z fysiky. Přesto lze vážnějším zájemcům (nebo i těm, kteří potřebují větší „zásobu řešených příkladů“) doporučit vhodné publikace i weby. Ke každé knize je dále připojena (aktivní) zkratka, která vede k přesné citaci knihy.

Tištěné sbírky úloh z fysiky

Základní a na trhu (nových i antikvariátních knih) stále dobře dostupnou publikací je Fyzika: Sbírka úloh pro střední školy [SLe]; autory jsou Oldřich Lepil, Milan Bednařík a Miroslava Široká. Existuje i elektronická verze obsahující navíc nápovědu k úlohám, lexikon, fysikální tabulky a vedle výsledků i podrobnější řešení.

Ze sbírek (převážně) neřešených příkladů je nutno upozornit na dvoudílnou publikaci Sbírka úloh z fyziky pro gymnázia sestavenou kolektivem autorů (I. díl: Tomanová, Rakovská, Baník, Bartuška, Volf, Koubek; II. díl: Koubek, Lepil, Pišút, Rakovská, Široký, Tomanová); první díl [SF1] má zelené pevné desky, druhý [SF2] modré pevné desky. Sbírky vznikly v 80. letech 20. století jako součást řady tzv. federálních učebnic s výrazným vkladem slovenských autorů; zejména 2. část je dosud patrně nejlepším souborem fysikálních úloh dostupným v českém jazyce.

Pro samostatné studium je výhodná Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy. Příklady jsou uspořádány Karlem Bartuškou; je třeba konstatovat, že jsou místy převzaty z jiných, středoškolákům dnes ovšem málo či vůbec dostupných publikací. Výklad je zde podrobný, autor se vyhýbá častým formulacím „jak je zřejmé“, „jak snadno plyne z...“, takže studium této publikace není příliš náročné. V dalším textu jsou tyto publikace označeny [SBa1], resp. [SBa2], resp. [SBa3], resp. [SBa4].

Z novějších sbírek pro střední školy upozorněme ještě na titul Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy [SŽák], zajímavě strukturovanou sbírku s dnes poněkud matoucím podtitulem „Sbírka úloh pro přípravu k nové maturitě“; autorem je Vojtěch žák z MFF UK.

Výběrově lze užít různé sbírky určené vysokoškolským studentům. Maturitní a seminární úlohy Gymnasia F. X. Šaldy byly inspirovány vysokoškolskou slovenskou učebnici Fyzika v príkladoch [SHaj] (Vladimír Hajko a kol.). Méně tradiční úlohy lze najít ve sbírce příkladů z přijímacích zkoušek do MFF UK Sbírka řešených úloh z matematiky, fyziky a informatiky [SRe] (a v dalších svazcích z následujících let); kromě fysikálních úloh jsou zde také úlohy z matematiky a informatiky.

Fakulty vysokých škol vydávají (a prodávají) sbírky úloh k přijímacím zkouškám, aktuální informace jsou na stránkách jednotlivých fakult. Přehled je nabídnut v úvodu předmětu cvičení z fysiky („fysika pro medicínu a farmacii“) v maturitním ročníku.

Množství (řešených i neřešených úloh) lze najít v další literatuře. Pokladnicí náročnějších středoškolských úloh jsou studijní texty fysikální olympiády.

On-line sbírky úloh z fysiky

Z množství on-line sbírek úloh upozorníme na tyto:

Sbírka řešených úloh — přehledně členěná sbírka vzniká na Katedře didaktiky fyziky MFF UK, obsahuje více než tisíc úloh s několika postupně odkrývanými nápovědami a kompletním řešením;

RNDr. Vladimír Vaščák — web známý především animacemi nabízí také sbírku více než 1000 řešených úloh z fysiky;

Realisticky.cz — učebnice Martina Krynického jsou mj. také velkou sbírkou zpravidla řešených úloh;

Sbírky úloh z fyziky — sbírky „neokoukaných“ úloh Jaroslava Reichela.

 NAHORU  

Jednotlivá odvětví aritmetiky jsou: Dřina, Soužení, Hnus a Výsměch.
Lewis Carroll