Konzultace


Konzultace je obvyklým, vhodným a zpravidla účinným studijním prostředkem. Vyučující poskytuje konzultace často a rád; zkušenost však nutí stanovit tato pravidla:

Konzultaci si domluvte e-mailem, nebo osobně v závěru vyučovací hodiny, či při setkání s vyučujícím na chodbě.

Další možnosti kontaktu

 NAHORU  

Někteří učitelé shledávají vrchol své vážnosti v tom, když mluví se žáky co nejméně, chodí mezi nimi jako němé sochy a dávají žákům úkoly, jako by házeli psům kosti k ohryzání, a potom zuří, nejsou-li náležitě vypracovány.
J. A. Komenský