Samostatné práce z fysiky


Samostatná práce z fysiky probíhá ve třídách humanitního studijního programu mimo vyučovací hodiny. Podle ročníku studia jde o práci některého z těchto typů:

  1. teoretická práce nebo esej na zvolené téma,
  2. počítačem podporovaná prezentace,
  3. recenze práce vytvořené dříve jiným studentem.

Teoretická práce, esej

Studenti si mohou vybrat libovolné téma. V případě pochybnosti, zda je zamýšlené téma vhodné, se doporučuje konzultace s vyučujícím. Autoři nových prací se mohou při hledání témat inspirovat několika návrhy. Vhodnou samostatnou prací je také překlad cizojazyčného textu, např. návodu k pomůcce. Tyto texty lze získat u vyučujícího. Další inspiraci může poskytnout stránka Seminární a maturitní práce.

Rady pro tvorbu:

Prezentace

Prezentace – alespoň ty vydařené – budou sloužit jako doplněk výuky. Proto jejich téma a obsah stanoví každému studentu vyučující individuálně. Obecně lze říci, že prezentace mají obsahovat to, co se těžko diktuje nebo maluje, resp. kreslí:

Doplňkem základního obsahu budou historické poznámky, např. o fysicích, jejichž jména se objevují v daném tématu v názvech jednotek, zákonů apod. Tyto budou doplněny fotografií a životopisnou poznámkou.

Není potřeba, aby prezentace obsahovaly to, co lze lépe a dynamicky předvést na tabuli: odvození vzorců, řešení úloh.

Rozsah a zaměření prezentace nelze obecně určit. Rámcovou orientaci dává učebnice a zápisky; to je aktuální zejména u témat, která vyučující podstatně rozšiřuje. Pro některá témata připravil vyučující studijní texty, ty je užitečné prostudovat. Po vytvoření první verze prezentace se doporučuje konzultace s vyučujícím, aby později nedošlo k rozčarování…

Forma prezentace

Odevzdání prezentace

Prezentace bude odevzdána:

Souhrn uvedených požadavků je k dispozici v dokumentu Pokyny a doporučení pro tvorbu prezentací .

Recenze

Pokyny pro tento typ samostatné práce budou vydány v tom školním roce, v němž budou práce zadány.

 NAHORU  

Kompilátor je autor knih z cizích citátů, aforista je autor citátů do cizích knih.
Wieslav Brudziňski