Prezentace


Během školního roku jsou v běžných hodinách fysiky zadávány žákovské prémiové referáty; v rámci fysikálních seminářů žáci připravují referáty opakující obsah maturitních témat. V obou případech se předpokládá podpora referátu „prezentací připravenou prezentačním softwarem“.

Prezentace

Prezentace mají obsahovat především to, co se těžko diktuje nebo kreslí:

Není potřeba, aby prezentace obsahovaly to, co lze lépe a dynamicky předvést na tabuli: odvození vzorců, řešení úloh.

Rozsah prezentace nelze obecně určit. Rámcovou orientaci dávájí studijní texty připravené vyučujícím, v semináří pak podrobnější osnovy maturitních témat dostupné v maturitní sbírce úloh. Vždy je možná konzultace s vyučujícím.

Forma prezentace

Odevzdání prezentace

Prezentace bude odevzdána:

 NAHORU  

Kompilátor je autor knih z cizích citátů, aforista je autor citátů do cizích knih.
Wieslav Brudziňski