Úvod do fysikálního měření


V charakteristice fysiky ve Školním vzdělávacím programu Gymnasia F. X. Šaldy se píše: „Hledání přírodních zákonitostí charakteristické pro fysiku je důsledkem přirozené touhy po člověka po poznání, je důsledkem jeho touhy po řádu a nalezení smyslu. Fysika je jedním z nástrojů, který řád jsoucna umožňuje objevovat; přitom jej objevuje pouze na určité úrovni – na úrovni hmotných objektů, ovšem v celém jejich obrovském rozsahu, od elementárních částic až po celý vesmír. Fysika učí žáka souběžně používat teoretické i empirické prostředky. Žák si osvojuje schopnost soustavného, záměrného pozorování, často s nastavením počátečních podmínek (schopnost experimentovat). Během studia se žák postupně učí abstrahovat a vytvářet jednoduché fysikální modely reality, k nimž nezřídka najde i vhodný matematický popis. Fysikální zkoumání (řízené učitelem) nutí žáky formulovat otázky a hledat na ně odpovědi. Povzbuzuje touhu po pravdivosti a vede k hledání pravdy o světě, v němž žijeme; žák je přitom stále veden k vědomí, že tímto fysikálním poznáním se pravda o světě a člověku nevyčerpává.“

K uskutečnění těchto smělých cílů slouží i fysikální měření. Pro ně je připraven učební text Fysikální měření pro gymnasia, rozdělený z praktických důvodů do pěti (nestejně obsáhlých) sešitů. První část Obecný úvod do fysikálních měření (v elektronické podobě dále na této stránce) se zabývá metodami měření fysikálních veličin a vyhodnocením jejich chyb. Další části učebního textu jsou na stránce obsahující návody k úlohám.

Zde jsou dále k dispozici drobnější pomocné soubory obvykle užívané při tvorbě protokolů. Podrobnosti o obsahu a formě protokolů jsou přitom na zvláštní stránce.

Fysikální měření pro gymnasia I: Obecný úvod do fysikálních měření

Úvodní učební text o metodách měření a o vyhodnocení měření. Součástí je množství vysvětlujících ilustrací a příkladů. Dále jsou v textu uvedeny pokyny pro tvorbu grafů závislostí fysikálních veličin.

Připravuje se čtvrté, přepracované vydání.

Metody měření fysikálních veličin / Chyby měření / Chyby přímých měření / Chyby veličin určených výpočtem / Nejistoty měření / Stručná rukověť fysikálního grafotvůrce

Prezentace, přehledy a pomocné soubory

Vyhodnocení fysikálního měření
Stručná podpůrná prezentace k výše uvedenému studijnímu textu.
Záhlaví protokolu
Hlavička protokolu; možno okopírovat do vlastního protokolu a volně používat.
Tabulka pro zápis o vážení
Formulář pro zápis měření metodou tří kyvů. Poté, co jsme ověřili, že žádná z vysokých škol, na které naši absolventi nastupují, meření metodou tří kyvů nevyučuje, resp. nepožaduje, jsme metodu tří kyvů také přestali užívat. Formulář zde zůstává k dispozici pro specifické případy.
Chyby měření digitálními multimetry v laboratořích Gymnasia F. X. Šaldy
Výtah z dokumentace digitálních měřicích přístrojů, které jsou k dispozici ve školní laboratoři.
  NAHORU  

Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře.
Charles Dickens