Úvod do fysikálního měření


V charakteristice fysiky ve Školním vzdělávacím programu Gymnasia F. X. Šaldy se píše: „Hledání přírodních zákonitostí charakteristické pro fysiku je důsledkem přirozené touhy po člověka po poznání, je důsledkem jeho touhy po řádu a nalezení smyslu. Fysika je jedním z nástrojů, který řád jsoucna umožňuje objevovat; přitom jej objevuje pouze na určité úrovni – na úrovni hmotných objektů, ovšem v celém jejich obrovském rozsahu, od elementárních částic až po celý vesmír. Fysika učí žáka souběžně používat teoretické i empirické prostředky. Žák si osvojuje schopnost soustavného, záměrného pozorování, často s nastavením počátečních podmínek (schopnost experimentovat). Během studia se žák postupně učí abstrahovat a vytvářet jednoduché fysikální modely reality, k nimž nezřídka najde i vhodný matematický popis. Fysikální zkoumání (řízené učitelem) nutí žáky formulovat otázky a hledat na ně odpovědi. Povzbuzuje touhu po pravdivosti a vede k hledání pravdy o světě, v němž žijeme; žák je přitom stále veden k vědomí, že tímto fysikálním poznáním se pravda o světě a člověku nevyčerpává.“

K uskutečnění těchto smělých cílů slouží i fysikální měření. Pro ně je připraven učební text Fysikální měření pro gymnasia, rozdělený z praktických důvodů do pěti (nestejně obsáhlých) sešitů. První část Obecný úvod do fysikálních měření (v elektronické podobě dále na této stránce) se zabývá metodami měření fysikálních veličin a vyhodnocením jejich chyb. Další čtyři části učebního textu jsou na stránce obsahující návody k úlohám.

Zde jsou dále k dispozici drobnější pomocné soubory obvykle užívané při tvorbě protokolů. Podrobnosti o obsahu a formě protokolů jsou přitom na zvláštní stránce.

Učební text

Fysikální měření pro gymnasia – I. část. Obecný úvod do fysikálních měření [pdf] [pdf: obálka]
Základní učební text o metodách měření a o vyhodnocení měření. Součástí je množství vysvětlujících ilustrací a příkladů. Dále jsou uvedeny pokyny pro tvorbu grafů.

Pomocné soubory

Hlavička protokolu [doc]
Hlavička protokolu; možno okopírovat do vlastního protokolu a volně používat.
Tabulka pro zápis o vážení [doc]
Formulář pro elegantní zápis měření metodou tří kyvů. Možno okopírovat do vlastního protokolu a volně používat.
  NAHORU  

Intektuálové jsou jako mafie. Zabíjejí se jenom mezi sebou.
Woody Allen