Citáty a fotografie


Zdroje publikovaných citátů

Myšlenky do kapsy, 1. vyd. Olomouc: Fin, 1993.
Čapek, K.: Bajky a podpovídky. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1961.
Chlup, O. – Angelis, K. a kol.: Čítanka k dějinám pedagogiky, Praha: SPN 1955. Citováno dle: Horák, J. – Kratochvíl, M.: Nástin dějin pedagogiky. Liberec: VŠST, 1993.
Wagner, J. – Kopal, A.: Fyzika II. 2. vyd. Liberec: Technická univerzita, 1995.
Schultz, J.: Vlídná poselství na každý den. 1. vyd. Praha: Portál, 2002.
Františkánské prameny I. 1. vyd. Řím: Křesťanská akademie, 1982.
Einstein, A.: Jak vidím svět. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1993.
Barrow, J. D.: Pí na nebesích. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2000.
Čapek, K.: Místo pro Jonathana. Praha, Symposium 1970. Citováno dle: Hejný, M. a kol.: Teória vyučovania matematiky 2. 2. vyd. Bratislava, SPN 1990.
Hajn, P.: Jak se píší knihy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1998.
Dyrynk, K.: Typograf o knihách. 3. vyd. Praha: Kentaur Polygrafia, 1993.
Bible, český ekumenický překlad, ČBS.
Barrow, J. D.: Teorie všeho. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1997.
Běhounek, F. – Boháček, I. – Pinc, Z.: Newton by se divil 1. vyd. Praha: Albatros, 1974.
Thiele, R.: Matematické důkazy. 1. vyd. Praha: SNTL, 1985.
Carroll, L.: Alenka v kraji divů a za zrcadle. 2. vyd. Praha: Albatros, 1970.
Nevrlý, M.: Chvály Zadní země. Liberec: Vestri, 2002.
Wobbacot, T. H. – Wonnacot, R. J.: Statistika pro obchod a hospodářství. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing.
Allen, W.: Bez peří. 2. vyd. Praha: Argo, 2002.
Arte, S.: Vše o Woody Allenovi. 1. vyd. Praha: KMa, 2008.

Autoři a zdroje černobílých fotografií

Milan Voženílek: Jastrabia veža (Vysoké Tatry), Lebka (Skalák), Blatenský rybník (Jizerské hory), Malá jizerká louka (Jizerské hory), Stromy (okolí Moravské Třebové), Pytlácké kameny (Jizerské hory), Strom (Střední jizerský hřeben), Strom na skále (Skalák), Věž Spišského hradu, Zvonice (La Verna).
Milan Voženílek: Oravská přehrada.
Jan Moravec: Západ Slunce (zdroj: fotogalerie J. Moravce).
Alena Havlíčková: Knihovna MFF UK po povodních (zdroj: MFF UK).
Marie Rissová: Janův pohled do Smutné doliny.
Jan Voženílek: Detail knihovny kabinetu fysiky GFXŠ, Chodba do budovy K GFXŠ, Učebna fysiky GFXŠ, Studený potok (Vysoké Tatry), Motiv cesty (Góry Stolowe), Veľký Sokol (Slovenský raj), Pavučina při cestě z Jizerky do Orle (Jizerské hory), skulptura nedaleko kláštera u Králík, Súľovske skaly, Osudová (Skalák), hřbitov (Broumov).
Archiv školy: Pedagogický sbor Gymnasia F. X. Šaldy.

Autoři a popisy fotografií na úvodní straně

Obrázky nahoře zleva (foto: Jan Voženílek):

Lucie mění tuhost vazby spřažených kyvadel. Jakub a Nikola měří rychlost zvuku užitím rezonance vzduchového sloupce. Zuzana a Markéta odečítají na měřítku prodloužení zatížené pružiny. David projevuje nezměrnou radost z kmitavého pohybu závaží. Lenka a Štěpán měří ohniskovou vzdálenost spojné čočky. Knihy v knihovně fysikálního kabinetu čekají na svoji velkou chvíli...

Obrázky v nabídce zleva (foto: Ondřej Lauerman, Jan Voženílek, Pavel Taibr):

Oktáva Markéty Havrdové při prověrce. Terezy, Kristián a Robert váží minci. 4. B Jana Voženílka při slavnostním zakončení maturitní zkoušky v roce 2008.

 NAHORU  

Setkal jsem se už s tak málo sečtělými lidmi, že si museli citáty z klasiků vymýšlet sami.
S. J. Lec