Seznam úloh


Zde je seznam bodově hodnocených úloh ze cvičení. Během daného klasifikačního období je zpravidla více cvičení než je zde uvedeno; v takových cvičeních se provádějí aktivity, které nejsou bodově hodnoceny, nebo jsou za ně uděleny prémiové body (srov. se stránkou Prémiové aktivity).

Úlohy jsou číslovány průběžně, znak T označuje cvičení teoretické, znak P praktické.

Úlohy pro první ročník a kvintu

Číslo Typ Téma Hodnocený výstup
1 T Úvod do měření, chyby měření pracovní list
2 P Měření délky protokol
3 T Kinematické úlohy zadané a řešené graficky zpracování úloh
4 P Chyby nepřímých měření. Hustota pevných látek protokol
5 P Studium pohybu protokol
6 P Tření protokol

Úlohy pro druhý ročník a sextu

Číslo Typ Téma Hodnocený výstup
1 P Měření plošného obsahu protokol
2 P Mechanika kapalin protokol
3 P Jednoduché stroje protokol
4 P Kalorimetrie protokol
5 P Modul pružnosti v tahu protokol
6 P Povrchové napětí kapaliny protokol
7 P Změny skupenství protokol
8 P Chyby měření elektrických veličin. Elektrické obvody protokol
9 P Charakteristika spotřebiče protokol
10 P Měření odporu protokol

Úlohy pro třetí ročník a septimu

Číslo Typ Téma Hodnocený výstup
1–3 P Spražená kyvadla / Blackburnovo kyvadlo protokol
1–3 P Matematické kyvadlo protokol
1–3 P Měření frekvence kmitání protokol
4–6 P Index lomu protokol
4–6 P Fotometrie protokol
4–6 P Ohnisková vzdálenost čočky protokol

Úlohy pro maturitní ročník (volitelná fysika)

Číslo Typ Téma Hodnocený výstup
1 P Vlnová optika protokol
2 P Radioaktivita protokol
 NAHORU  

Profesor Leon Specimen předpokládá ve vesmíru existenci civilizace, která je pokročilejší než naše přibližně o čtvrt hodiny.
Woody Allen