Seznam úloh


Zde je seznam bodově hodnocených úloh ze cvičení. Během daného klasifikačního období je zpravidla více cvičení než je zde uvedeno; v takových cvičeních se provádějí aktivity, které nejsou bodově hodnoceny, nebo jsou za ně uděleny prémiové body (srov. se stránkou Prémiové aktivity).

Úlohy jsou číslovány průběžně, znak T označuje cvičení teoretické, znak P praktické. Úlohy pro nižší stupeň gymnázia nejsou uváděny, protože tam autor již drahnou dobu nevyučuje.

Úlohy pro první ročník a kvintu

Číslo Typ Téma Hodnocený výstup
1 P Měření délky protokol
2 T Kinematické úlohy zadané a řešené graficky zpracování úloh
3 P Hustota pevných látek protokol
4 P Studium pohybu protokol
5 P Tření protokol
6 T Pohyby v homogenním tíhovém poli úlohy

Úlohy pro 2. B

Číslo Typ Téma Hodnocený výstup
1 T Grafy, zpracování měření v tabulkovém kalkulátoru úloha
2 P Studium tření protokol
3 P Hustota kapaliny 2 protokol
4 P Mechanická energie protokol
5 P Kalorimetrie I protokol
6 P Kalorimetrie II protokol
7 P Modul pružnosti v tahu protokol
8 P Povrchové napětí kapaliny protokol
9 P Změny skupenství protokol
10 T Mechanické kmitání úlohy

Úlohy pro sextu

Číslo Typ Téma Hodnocený výstup
1 P Hustota kapaliny 2 protokol
2 P Mechanická energie protokol
3 P Kalorimetrie I protokol
4 P Modul pružnosti v tahu protokol
5 P Povrchové napětí kapaliny protokol
6 P Změny skupenství protokol

Úlohy pro 3. B a septimu

Číslo Typ Téma Hodnocený výstup
1 T Mechanické vlnění úlohy
2 T Elektrostatika úlohy
3–7 P Spražená kyvadla protokol
3–7 P Měření na ocelové pružině protokol
3–7 P Blackburnovo kyvadlo protokol
3–7 P Matematické kyvadlo protokol
3–7 P Měření frekvence kmitání protokol
8 P Charakteristika spotřebiče protokol
9 P Vnitřní odpor zdroje protokol
10 P Měření odporu protokol

Úlohy pro 4. B

Číslo Typ Téma Hodnocený výstup
1.–3. P Index lomu protokol
1.–3. P Ohnisková vzdálenost čočky protokol
1.–3. P Optická mřížka protokol
 NAHORU  

Profesor Leon Specimen předpokládá ve vesmíru existenci civilizace, která je pokročilejší než naše přibližně o čtvrt hodiny.
Woody Allen