Maturita z fysiky


Ústní maturitní zkoušku z fysiky si v Gymnasiu F. X. Šaldy může zvolit žák osmiletého, šestiletého i čtyřletého studia. V šestiletém studiu probíhá tato zkouška v českém jazyce. Na této stránce jsou souhrnně uvedeny všechny veřejné materiály se zkouškou související.

Dovolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulátor, fysikální tabulky s přehledem vzorců, tabulka elementárních částic.

Sbírka úloh z fysiky pro přípravu k maturitní zkoušce

Především obsahuje typy příkladů, které budou součástí maturitních otázek. Připojeny jsou informace o maturitní zkoušce, o jejích částech a uspořádání. Obsáhlejší varianta maturitních témat obsahuje jejich podrobnější obsahové členění.

Obecný popis uspořádání maturitní zkoušky / Seznam maturitních témat / Sbírka maturitních úloh

Dodatky ke sbírce

Maturitní témata z fysiky
Maturitní témata zveřejněná dle školského zákona na webu školy.
Úloha zadaná obrazem
Maturantovi je předložen obrázek (např. graf, diagram, schéma či fotografie). Žák graficky znázorněnou skutečnost pojmenuje, vyloží či okomentuje. Obrazy, použité v maturitních otázkách, tvoří podmnožinu obrazů tohoto souboru.
Osobnost dějin fyziky
Maturantovi je předložena fotografie, resp. obraz význačné osobnosti dějin fysiky s uvedením jejího jména. (Hádání jmen podle mnohdy málo spolehlivých vyobrazení není obsahem maturitní zkoušky z fysiky.) Žák o této osobnosti velmi krátce pohovoří; především se však zaměří na popis objevu dané osoby, popř. na popis objevu či poznatku podle této osoby pojmenovaného. Fysikální zákon, nesoucí jméno dané osoby, uvede včetně podmínek platnosti. Je-li po dané osobě pojmenována fysikální jednotka, uvede ji; připojí značku jednotky, název a značku veličiny. Půjde-li o jednotku (resp. veličinu) základní, uvede definici, půjde-li o jednotku odvozenou, vyjádří ji pomocí jednotek základních. Obrazy, použité v maturitních otázkách, tvoří podmnožinu obrazů tohoto souboru.
 NAHORU  

Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu. Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku?
Př 6,6-7