Maturita z fysiky


Informace o profilové maturitní zkoušce z fysiky pro třídy, v nichž vyučuje fysiku Jan Voženílek, jsou k dispozici v samostatných souborech. Texty (např. sbírka příkladů) jsou zároveň určeny i studentům fysikálního semináře. Některé dokumenty jsou připraveny v několika (různých) formátech usnadňujících např. tisk brožury, podrobnější informace jsou čtenáři k dispozici.

Obecný popis uspořádání maturitní zkoušky z fysiky [pdf]
Dokument informující o maturitní zkoušce, o jejích částech a uspořádání. Shrnuje doporučené studijní materiály a uvádí další důležité informace.
Seznam maturitních témat (stručný) [pdf]
Názvy jednotlivých maturitních témat (oficiální dokument odevzdaný vedení školy): stručnější varianta, která obsahuje pouze názvy témat.
Seznam maturitních témat (detailní) [pdf]
Názvy jednotlivých maturitních témat (oficiální dokument odevzdaný vedení školy): obsáhlejší varianta, která obsahuje podrobnější obsahové členění témat.
Sbírka úloh z fysiky pro přípravu k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám do vysokých škol a k práci ve fysikálním semináři [celé: pdf] [brožura líc: pdf] [brožura rub: pdf]
Sbírka obsahuje typy příkladů, které budou v tématech ústní maturitní zkoušky, a dále typové otázky pro část Orientace Závislosti. Verze 2.0 (leden 2007).
Sbírka námětů k orientaci [zip]
Sbírka (v elektronické podobě) obsahuje seznam 3D exponátů pro orientaci, které si studenti během seminářů budou moci prohlédnout, z nich bude 25 vybráno; dále obsahuje obrázky pro části Orientace Úloha zadaná obrazemPostava dějin fysiky, z každé bude 25 vybráno. Sbírka se tedy skládá ze dvou prezentací a jednoho textového souboru, k dispozici je v zazipované elektronické podobě.
 NAHORU  

Ačkoliv se zdá, že dítě je andílek, přece potřebuje metlu.
J. A. Komenský