Hodnocení samostatných prací


Samostatné práce jsou hodnoceny body, které se započítávají do bodového hodnocení klasifikačního období. Maximální počet bodů, který je možno za práci získat, je uveden v  Klasifikační tabulce z fysiky; další podrobnosti hodnocení stanoví Klasifikační řád.

V každé třídě (ročníku) může být vybráno několik prací, které budou oceněny 1. nebo 2. místem; odměnou jejich pisatelům je zvláštní bodová prémie.

Hodnocení teoretických prací a esejí

Kritéria hodnocení prací jsou pouze rámcová; vše nelze postihnout univerzální klasifikací. Jak u teoretických prací, tak u esejí se posuzuje pět vlastností, které by měla práce splňovat; za úplné splnění každé vlastnosti se přidělují 3 body. Přehled posuzovaných vlastností prací je v tabulce.

Teoretická práce
Fysikální správnost
Jazyk
Citace pramenů
Typografie, úprava
Přínos

Esej
Fysikální správnost
Jazyk
Myšlenková hustota
Typografie, úprava
Přínos

Podrobnější přehled je k dispozici ve formě samostatného souboru.

Prezentace

Témata jsou přidělena dvojicím, zatímco klasifikace studentů je individuální. Lze postupovat jedním z těchto způsobů:

Uveďme opět rámcová kritéria hodnocení; při úplném splnění každé sledované vlastnosti se přidělí po 3 bodech:

Prezentace
Fysikální správnost
Typografie
Koncepce
Rozsah a hloubka zpracování
Citace zdrojů

Recenze

Informace o hodnocení pro tento typ samostatné práce budou vydány v tom školním roce, v němž budou zadány.

 NAHORU  

Ke slávě nestačí tvorba geniálních děl; někdo je musí před světem také za geniální prohlásit.
A. Valton