Čtvrtletní a pololetní práce


Hodnocení žáka z matematiky (viz Klasifikační řád vyučujícího) předpokládá, že se v každém čtvrtletí píše čtvrtletní práce (tzv. kompozice); hodnocení žáka z fysiky předpokládá, že se v závěru každého klasifikačního období (tj. v závěru každého pololetí) píše pololetní práce z fysiky. Podrobný rozpis požadovaných znalostí a dovedností pro tyto práce je uveřejněn zde. Vše je řazeno podle tříd a chronologicky.

Odkazy se stávají aktivními dnem stanovení termínu kompozice, resp. pololetní práce. V ostatních obdobích odkazy aktivní zpravidla nejsou.

Fysika

 NAHORU  

„Neměla jsem tolik plakat!“ řekla si Alenka. „Za trest se teď utopím ve vlastních slzách. To bude divné! Ale dnes je divné všecko.“
Lewis Carroll