Čtvrtletní a pololetní práce


Hodnocení žáka z matematiky (viz Klasifikační řád vyučujícího) předpokládá, že se v každém čtvrtletí píše čtvrtletní práce (tzv. kompozice); hodnocení žáka z fysiky předpokládá, že se v závěru každého klasifikačního období (tj. v závěru každého pololetí) píše pololetní práce z fysiky. Podrobný rozpis požadovaných znalostí a dovedností pro tyto práce je uveřejněn zde. Vše je řazeno podle tříd a chronologicky. Odkazy se stávají aktivními dnem stanovení termínu kompozice, resp. pololetní práce.

Fysika

1. B | kvinta
1. pololetí |  2. pololetí
2. B | sexta
1. pololetí |  2. pololetí
3. B | septima
1. pololetí |  2. pololetí
4. B
1. pololetí
Seminář pro předmaturitní ročník
Mechanické kmitání a vlnění |  Termodynamika |  Struktura a vlastnosti látek, mechanika kapalin (od r. 2020) |  Mechanika kapalin; vedení elektrického proudu v látkách |  Astronomie
Seminář pro maturitní ročník
Elektromagnetické kmitání a vlnění |  Fyzika mikrosvěta: kvantová mechanika |  Jaderná fysika |  Elementární částice, urychlovače a detektory |  Matematické nástroje fysiky
 NAHORU  

„Neměla jsem tolik plakat!“ řekla si Alenka. „Za trest se teď utopím ve vlastních slzách. To bude divné! Ale dnes je divné všecko.“
Lewis Carroll