Fysikální úlohy


Výzva žákům, aby si pořídili vhodné sbírky příkladů, je často bez výsledného efektu; diktování úloh zbytečně spotřebovává mnoho času. Navíc každý učitel má své „oblíbené úlohy“, tedy úlohy, které považuje nejvhodnějí ke vzorovému řešení ve vyučovací hodině, či naopak k samostatné nebo skupinové práci žáků. Proto je zde ke každému tematickému celku připravena „série úloh připravená na míru“. Úlohy jsou převzaty z různých osvědčených sbírek, jejich podrobný seznam lze chápat jako seznam užité literatury.

K většině úloh jsou k dispozici také výsledky. K některým souborům, zpravidla k těm, které vznikly jako podpora „výuky za časů koronaviru“, jsou výsledky přímo připojeny; pro ostatní jsou dostupné v Učebně Google.

Materiálům pro laboratorní práce jsou věnovány zvláštní části tohoto webu, stejně jako úlohám maturitním. Řada dalších materiálů je žákům také k dispozici v uzavřených kursech v Učebně Google.

Uspořádání podle ŠVP Gymnasia F. X. Šaldy

Fysika | 1. ročník

Úvod do fysiky

Fysikální veličiny, převody jednotek

Základní operace s vektory 1

Základní operace s vektory 2

Kinematika

Dynamika

Práce, výkon, energie

Mechanika tuhého tělesa

Mechanika tekutin

Fysika | 2. ročník

Základní pojmy molekulové fysiky

Vnitřní energie, teplo, kalorimetrická rovnice

Struktura a vlastnosti pevných látek

Struktura a vlastnosti kapalin

Změny skupenství

Elektrostatika

Elektrický proud v kovech

Elektrický proud v kapalinách, v plynech a ve vakuu

Fysika | 3. ročník

Stacionární magnetické pole

Nestacionární magnetické pole

Střídavý proud a energetika

Mechanické kmitání

Mechanické vlnění

Elektromagnetické vlnění, fotometrie

Geometrická optika I: Principy

Geometrická optika II: Optická zobrazení

Fysika | volitelná ve 4. ročníku

Vlnová optika

Speciální teorie relativity

Fysika mikrosvěta

Přírodovědný seminář | 2. ročník

Dynamika hmotného bodu, analýza sil

Mechanika tuhého tělesa

Rázy

Vlastnosti plynného skupenství látek. Kruhový děj a tepelné motory

Kruhový děj a tepelné motory: úlohy zadané graficky

Přírodovědný seminář | 3. ročník

Gravitační pole. Pohyb těles v centrálním gravitačním poli

Pohyb těles v homogenním tíhovém poli

Elektrostatika 2

Pohyby těles v homogenním elektrickém a magnetickém poli

Seminář z fysiky | 3. ročník

Jednotky a rozměry fysikálních veličin

Vedení elektrického proudu v látkách 1

Vedení elektrického proudu v látkách 2

Vedení elektrického proudu v látkách 3

Logické funkce a logické členy

Seminář z fysiky | 4. ročník

Keplerovy zákony

Astronomie a astrofysika

Uspořádání dle tradičních oborů fysiky

Úvod do studia fysiky

Úvod do fysiky

Fysikální veličiny, převody jednotek

Jednotky a rozměry fysikálních veličin

Základní operace s vektory 1

Základní operace s vektory 2

Mechanika

Kinematika

Dynamika

Dynamika hmotného bodu, analýza sil

Rázy

Práce, výkon, energie

Gravitační pole. Pohyb těles v centrálním gravitačním poli

Pohyb těles v homogenním tíhovém poli

Mechanika tuhého tělesa

Mechanika tekutin

Molekulová fysika, termika

Základní pojmy molekulové fysiky

Vnitřní energie, teplo, kalorimetrická rovnice

Struktura a vlastnosti pevných látek

Struktura a vlastnosti kapalin

Vlastnosti plynného skupenství látek. Kruhový děj a tepelné motory

Kruhový děj a tepelné motory: úlohy zadané graficky

Změny skupenství

Mechanické kmitání a vlnění

Mechanické kmitání

Mechanické vlnění

Elektřina a magnetismus

Elektrostatika

Elektrostatika 2

Elektrický proud v kovech

Elektrický proud v kapalinách, v plynech a ve vakuu

Vedení elektrického proudu v látkách 1

Vedení elektrického proudu v látkách 2

Vedení elektrického proudu v látkách 3

Logické funkce a logické členy

Stacionární magnetické pole

Pohyby těles v homogenním elektrickém a magnetickém poli

Nestacionární magnetické pole

Střídavý proud a energetika

Optika

Elektromagnetické vlnění, fotometrie

Geometrická optika I: Principy

Geometrická optika II: Optická zobrazení

Vlnová optika

Fysika 20. století

Speciální teorie relativity

Fysika mikrosvěta

Astronomie

Keplerovy zákony

Astronomie a astrofysika

 NAHORU  

Matematik může tvrdit celkem vzato cokoliv, ale fysik si musí zachovat aspoň špetku zdravého rozumu.
J. W. Gibbs