Kód a soubory


Forma webu

Autor stránek se při tvorbě snažil řídit těmito zásadami:

Druhou zásadu nelze v (X)HTML realizovat dokonale, mnohé prezentované texty jsou proto k dispozici také ve formátu PDF. Důsledkem třetí zásady je „chudý“ vzhled stránek bez dynamických atrakcí. Ani do budoucna nelze očekávat změnu: grafické efekty jsou zbytečné, jejich příprava zdlouhavá a čas žití vcelku krátký.

XHTML a CSS

Stránky jsou napsány v XHTML 1.0 Strict a formátovány CSS. Kód stránek i styly jsou validní. Výjimkou mohou být (některé) prezentované dokumenty omezené časové platnosti (např. s tématy prověrek) – ty mohou být získány automatickým exportem z textového editoru (a validní zpravidla nejsou).

Stránky mají alternativní styl pro zobrazení na mobilních zařízeních. Většina stránek je také vybavena alternativním stylem pro tisk: zůstává pouze „hlavní“ část, odpadá rámeček a pozadí.

Formáty publikovaných souborů

Studijní materiály a další dokumenty jsou na tomto webu k dispozici v různých formátech:

Soubory formátu pdf lze prohlížet (a tisknout) např. programem Acrobat Reader firmy Adobe. Při tisku je často nutné v dialogovém okně zatrhnout volbu Tisknout jako obraz/Print as a image. Program Acrobat Reader lze získat zdarma na stránkách společnosti Adobe.

Poznamenejme, že učební texty jsou zpravidla připraveny na stránkách formátu A4, bývá praktické – umožňuje-li to např. ovladač tiskárny – stránky zmenšit a vytisknout (ve správném uspořádání) vždy čtyři stránky na jeden list A4. Písmo bude tak velké, že je běžný středoškolák (nepoznamenaný stařeckým viděním) přečte. Některé učební texty (zejména sbírky příkladů) jsou ovšem připraveny na stranách formátu A5 a tisk po čtyřech stranách na list formátu A4 se předpokládá. Pro pohodlí čtenáře, který nemá k dispozici vhodný ovladač tiskárny či jiný (k takovému tisku vhodný) software, je dokument distribuován ve třech variantách. Popisem [celé: pdf] je označen dokument s „lineárním“ řazením stran (vhodný např. k přímé četbě z monitoru), popisem [brožura líc: pdf], resp. [brožura rub: pdf] jsou označeny soubory obsahující dvojice stránek A5 na jedné straně A4. Nejprve se vytiskne jeden z obou souborů (např. líc), poté se papíry správně otočí a znovu vloží do tiskárny a vytiskne se druhý soubor (rub). Přeložením, sešitím skobkami ve hřbetu a oříznutím vznikne publikace s vazbou V1 (ve smyslu ON 88 3750).

Některé soubory jsou též k dispozici v postscriptovém formátu ps. Na postscriptových tiskárnách je možno tyto soubory tisknout přímo, jinak je jinak je možno použít program GS View. K dispozici je např. na adrese http://www.cs.wisc.edu/~ghost/.

Soubory formátu docrtf lze prohlížet (a upravovat) v textovém editoru: ve Wordu nebo v OpenOffice.org Writer. Druhá možnost je věru levnější; program je zdarma k dispozici na http://www.openoffice.cz.

 NAHORU