Kód a soubory


XHTML a CSS

Stránky jsou napsány v XHTML 1.0 Strict a formátovány CSS. Kód stránek i styly jsou validní. Výjimkou mohou být (některé) prezentované dokumenty omezené časové platnosti (např. s tématy prověrek) – ty mohou být získány automatickým exportem z textového editoru (a validní zpravidla nejsou).

Většina stránek je také vybavena alternativním stylem pro tisk: zůstává pouze „hlavní“ část, odpadá rámeček a pozadí.

Formáty publikovaných souborů

Všechny studijní texty jsou zveřejňovány už jen ve formátu pdf. Přednostně se doporučuje prohlížení (a četba) programem Acrobat Reader firmy Adobe, jemuž je výhodné dát přednost před užitím samotného webového prohlížeče. (Při tisku některých starších souborů může být nutné v dialogovém okně Tisknout/Rozšířené/Další nastavení tisku zatrhnout volbu Tisknout jako obraz.)

Obsahově identické soubory jsou někdy připraveny ve dvou variantách: jednostránková verze je vhodná pro tablet, mobil nebo pro tisk na tiskárně; dvojstránková verze pro prohlížení na monitoru počítače (zde může být výhodná volba zobrazení celé dvojstránky — v Acrobat Readeru klávesovou zkratkou CTRL L.

Některé učební texty jsou také připraveny na stranách formátu A5; předpokládá se tisk po čtyřech stranách na list formátu A4. Pro pohodlí čtenáře, který nemá k dispozici vhodný ovladač tiskárny či jiný (k takovému tisku vhodný) software, je dokument distribuován ve třech variantách. Popisem jednostránková či dvojstránková verze je označen dokument s „lineárním“ řazením stran (vhodný např. k přímé četbě), popisem brožura: lícové strany, resp. brožura: rubové strany jsou označeny soubory obsahující dvojice stránek A5 vyřazené na jedné straně A4. Nejprve se vytiskne jeden z obou souborů (např. líc), poté se papíry správně otočí a znovu vloží do tiskárny a vytiskne se druhý soubor (rub). Falcováním (přeložením), sešitím skobkami ve hřbetu a případným oříznutím vznikne publikace s vazbou V1 (ve smyslu ON 88 3750).

 NAHORU