Tvorba prací, odborný styl a citace


Pro úspěšné studium matematiky či fysiky často nestačí jen správně vyřešit úlohu, příklad či problém. Řešení je třeba také správně a srozumitelně popsat. Rovněž v laboratorních pracích nevystačíme s výpočtem měřené hodnoty a stanovením její krajní chyby či nejistoty; je třeba měření interpretovat. A při tvorbě seminární či maturitní práce je schopnost napsat odborný text evidentně zcela nezbytná.

Jak psát odborné práce

Jak psát odborné práce z oblasti matematiky, fysiky či informatiky? Užitečné rady dostávají studenti na výjezdovém matematicko-fysikálně-informatickém semináři s podvečerní anglickou konverzací (MAFIA) ve třetím ročníku, resp. v septimě. Pomocná prezentace je zde k dispozici čtenářům.

Jak psát odborné práce [pdf]
Prezentace shrnuje metodické návody a praktické rady pro tvůrce seminárních a maturitních prací, popř. prací SOČ.

Styl odborných textů

Výklad o odborném stylu a jazykových prostředcích se děje v hodinách českého jazyka. Před psaním jakékoliv odborné práce je vhodné tato pravidla připomenout, zde je proto připraven krátký výtah a konkretizace obecných pravidel pro matematiku a fysiku, popř. příbuzené obory.

Styl odborných textů [pdf]
Teoretický úvod: lexikální prostředky, syntax. Praktické příklady: formulační obludárium, aneb čeho se ve své práci vyvarovat.

Citace pramenů a literatury

Odborný práce zpravidla čerpá z různých pramenů, popř. popisuje objevy navazující na dílo předchůdců, jež je popsáno v literatuře. Všechny použité prameny je třeba citovat; neuvedení zdroje se považuje za intelektuální krádež. Citace musejí obsahovat všechny důležité údaje, způsob citace určuje norma ČSN ISO 690:2011. Odkaz v textu může být uveden více způsoby, jež shrnuje následující text závazný pro seminární a maturitní práce v Gymnáziu F. X. Šaldy.

Citace pramenů a literatury [pdf]
Vzory citací základních typů dokumentů. Generátory citací. Různé typy odkazování na seznamy pramenů a literatury, jejich výhody a nevýhody. Pokyny jsou obsaženy v příručce od s. 16 dále.

Užitečné odkazy

Typografická pravidla a pravidla pro formální strukturu práce jsou na samostatné stránce.

 NAHORU  

Nejstrašnější je prázdné žvanění. Strašnější je jen to, když to někdo napíše.
T. Dévenyi