Literatura: podrobné citace


Komentovaný přehled literatury je na stránkách Literatura a Sbírky úloh. Zde jsou podrobné citace zmiňovaných knih. Citace jsou téměř podle normy ČSN ISO 690; na rozdíl od této normy jsou zde uvedena celá jména autorů, ale není uvedeno ISBN (u starších knih neexistuje, u nových se mění podle vydání).

Fysika

Současné učebnice pro gymnázia

[A] Macháček Martin: Astrofyzika. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1998.
[EM] Lepil Oldřich, Šedivý Přemysl: Fyzika pro gymnázia: Elektřina a magnetismus. 5. vyd. Praha: Prometheus, 2002.
[FM] Štoll Ivan: Fyzika pro gymnázia: Fyzika mikrosvěta. 2. vyd. Praha: Prometheus, 1995.
[ME] Bednařík Milan, Široká Miroslava, Bujok Petr: Fyzika pro gymnázia: Mechanika. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2002.
[MFT] Bartuška Karel, Svoboda Emanuel: Fyzika pro gymnázia: Molekulová fyzika a termika. 4. vyd. Praha: Prometheus, 2001.
[MKV] Lepil Oldřich: Fyzika pro gymnázia: Mechanické kmitání a vlnění. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2002.
[OP] Lepil Oldřich: Optika. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2002.
[STR] Bartuška Karel: Speciální teorie relativity. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2001.

Starší učebnice pro gymnázia

[FC1] Fuka Josef, Kleveta Alois, Šolc Martin: Cvičení z fyziky I. 1. vyd. Praha: SPN, 1985.
[FC2] Fuka Josef, Frei Václav, Svoboda Miroslav: Cvičení z fyziky II. 1. vyd. Praha: SPN, 1985.
[FC3] Fuka Josef, Houdek Václav, Koubek Václav, Svoboda Miroslav: Cvičení z fyziky III. 1. vyd. Praha: SPN, 1987.
[FC4] Fuka Josef, Frei Václav, Lepil Oldřich: Cvičení z fyziky IV. 1. vyd. Praha: SPN, 1989.
[FD1] Vachek Jaroslav, Volf Ivo: Doplněk k učivu fyziky I. 1. vyd. Praha: SPN, 1988.
[FD2] Svoboda Emanuel, Kluvanec Daniel: Doplněk k učivu fyziky II. 1. vyd. Praha: SPN, 1988.
[FD3] Lepil Oldřich, Kluvanec Daniel: Doplněk k učivu fyziky III. 1. vyd. Praha: SPN, 1988.
[FD4] Frei Václav, Bartuška Karel, Miler Miroslav, Široká Miroslava: Doplněk k učivu fyziky IV. 1. vyd. Praha: SPN, 1988.
[Fre79] Frei Václav: Fyzika pevných látek. 1. vyd. Praha: SPN, 1979.
[FU1] Vachek Jaroslav, Bednařík Milan, Klobušnický karol, Maršák Jan, Novák Josef, Šabo Ivan: Fyzika I. 2. vyd. Praha: SPN, 1985.
[FU2] Svoboda Emanuel, Bartuška Karel, Baník Ivan, Kotleba Jaroslav, Tomanová Eva: Fyzika II. 1. vyd. Praha: SPN, 1985.
[FU3] Lepil Oldřich, Houdek Václav, Pecho Alojz: Fyzika III. 1. vyd. Praha: SPN, 1986.
[FU4] Pišút Ján, Frei Václav, Fuka Josef, Lehotský Dobroslav, Široký Jaromír, Tomanová Eva, Vanýsek Vladimír: Fyzika IV . 1. vyd. Praha: SPN, 1987.
[Lep84] Lepil Oldřich, Grün Marcel, Šedivý Přemysl: Fyzika a technika. 1. vyd. Praha: SPN, 1984.
[Lep87] Lepil Oldřich, Bartuška Karel, Koubek Václav, Vachek Jaroslav: Vybrané kapitoly z fyziky. 1. vyd. Praha: SPN, 1987.
[LFy] Listy: Fyzikové. 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům, 1997.
[SoFH] Šolc Martin, Švestka Jiří, Vanýsek Vladimír: Fyzika hvězd a vesmíru. 2. vyd. Praha: SPN, 1988.

Fysikální měření

[Bro83] Brož Jaromír, kol: Základy fyzikálních měření I. 1. vyd. Praha: SPN, 1983.
[Mad91] Mádr Vilém, Knejzlík Jaromír, Kopečný Jan, Novotný Ivo: Fyzikální měření . 1. vyd. Praha: SNTL, 1991.
[Ziv77] Živný František, Lepil Oldřich: Praktická cvičení z fyziky. 7. vyd. Praha: SPN, 1977.

Knihy rozšiřující středoškolské znalosti

[Bar91] Bartuška Karel: Kapitoly ze speciální teorie relativity. 2. vyd. Praha: SPN, 1991.
[Bil90] Bilimovič Boris Fjodorovič: Fyzikální kvizy. 1. vyd. Moskva: Mir, 1990.
[Bro88] Brož Jaromír, Roskovec Vladimír: Základní fyzikální konstanty. 1. vyd. Praha: SPN, 1988.
[Lan] Landau Lev, Rumer Yuri: What Is the Theory of Relativity. 2. vyd. Moskva: Mir, .
[Mak85] Makoveckij Petr Vasiljevič: Vezmi rozum do hrsti. 1. vyd. Moskva: Mir, 1985.
[Opa85] Opava Zdeněk: Elektřina kolem nás. 2. vyd. Praha: Albatros, 1985.
[Per62] Pereľman Jakov I.: Zajímavá fyzika. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 1962.
[Roj93] Rojko Milan: Omyly, které ovládly svět. 1. vyd. Praha: PCVPP, 1993.
[San93] Šantavý Ivan: Mechanika. 1. vyd. Praha: SPN, 1993.
[Sou64] Souček Ludvík: Kam nedosáhne hlas. 1. vyd. Praha: SNDK, 1964.
[Sto96] Štoll Ivan: Svět očima fyziky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1996.
[Ves88] Veselá Eva : Co nám příroda nedovolí. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988.
[Bar97] Barrow John D.: Teorie všeho. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1997.
[Gam86] Gamow George: Pan Tomkins v říši divů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1986.
[Gre01] Greene Brian: Elegantní vesmír. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2001.
[Gry89] Grygar Jiří, Železný Vladimír: Okna vesmíru dokořán. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989.
[Gry90] Grygar Jiří: Vesmírná zastavení. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990.
[Gry97] Grygar Jiří: Vesmír, jaký je. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1997.
[Haw91] Hawking Stephen: Stručná historie času. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1991.
[Hor88] Horský Zdeněk, Mikulášek Zdeněk, Pokorný Zdeněk: Sto astronomických omylů uvedených na pravou míru. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1988.
[Kle84] Kleczek Josip: Naše souhvězdí. 3. vyd. Praha: Albatros, 1984.
[Kou88] Koubský Pavel: Planety naší sluneční soustavy. 1. vyd. Praha: Albatros, 1988.

Vysokoškolské učebnice

[Bed89] Bednář Jan: Pozoruhodné jevy v atmosféře. 1. vyd. Praha: Academia, 1989.
[Fey1] Feynman Richard P., Leighton Robert B., Sands Matthew: Feynmanovy přednášky z fyziky I. 1. vyd. Praha: Fragment, 2000.
[Fey2] Feynman Richard P., Leighton Robert B., Sands Matthew: Feynmanovy přednášky z fyziky II. 1. vyd. Praha: Fragment, 2001.
[Fey3] Feynman Richard P., Leighton Robert B., Sands Matthew: Feynmanovy přednášky z fyziky III. 1. vyd. Praha: Fragment, 2002.
[Fuk65] Fuka Josef, Havelka Bedřich: Elektřina a magnetismus. 3. vyd. Praha: SPN, 1965.
[Hal1] Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl: Fyzika I: Mechanika. 1. vyd. Brno: Vutium, Prometheus, 2000.
[Hal2] Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl: Fyzika II: Mechanika, Termodynamika. 1. vyd. Brno: Vutium, Prometheus, 2000.
[Hal3] Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl: Fyzika III: Elektřina a magnetismus. 1. vyd. Brno: Vutium, Prometheus, 2000.
[Hal4] Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl: Fyzika IV: Elektromagnetické vlny, Optika, Relativita. 1. vyd. Brno: Vutium, Prometheus, 2000.
[Hal5] Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl: Fyzika V: Moderní fyzika. 1. vyd. Brno: Vutium, Prometheus, 2000.
[Hay88] Hayt William H.: Engineering Electromagnetics. 4. vyd. : McGraw-Hill, 1988.
[Hla71] Hlavička Alois, Bělař Antonín, Krčmešský Július, Špelda Antonín: Fyzika pro pedagogické fakulty. 1. vyd. Praha: SPN, 1971.
[Hor61] Horák Zdeněk, Krupka František, Šindelář Václav: Technická fysika. 3. vyd. Praha: SNTL, 1961.
[Sed93] Sedlák Bedřich, Štoll Ivan: Elektřina a magnetismus. 1. vyd. Praha: Academia, Karolinum, 1993.
[Svo92] Svoboda Emanuel, Bakule Roman: Molekulová fyzika. 1. vyd. Praha: Academia, 1992.

Sbírky příkladů

[SBa1] Bartuška Karel: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy 1. 2. vyd. Praha: Prometheus, 2002.
[SBa2] Bartuška Karel: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy 2. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1997.
[SBa3] Bartuška Karel: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy 3. 2. vyd. Praha: Prometheus, 2002.
[SBa4] Bartuška Karel: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy 4. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2000.
[SBo1] Bohuněk Jiří: Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ 1 díl. 2. vyd. Praha: Prometheus, 2000.
[SBo2] Bohuněk Jiří: Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ 2 díl. 2. vyd. Praha: Prometheus, 2002.
[SBo3] Bohuněk Jiří: Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ 3 díl. 2. vyd. Praha: Prometheus, 1995.
[SF1] Tomanová Eva, Rakovská Mária, Baník Ivan, Bartuška Karel, Volf Ivo, Koubek Václav: Sbírka úloh z fyziky pro gymnázia I. 2. vyd. Praha: SPN, 1991.
[SF2] Koubek Václav, Lepil Oldřich, Pišút Ján, Rakovská Mária, Široký Jaromír, Tomanová Eva: Sbírka úloh z fyziky pro gymnázia II. 1. vyd. Praha: SPN, 1989.
[SHaj] Hajko Vladimír, kol: Fyzika v príkladoch. 5. vyd. Bratislava: Alfa 1983.
[SKr] Kružík Miroslav: Sbírka úloh z fyziky pro žáky středních škol. 5. vyd. Praha: SPN, 1980.
[SLe] Lepil Oldřich: Fyzika: sbírka úloh pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1995.
[SRe] Renc Zdeněk: Sbírka řešených úloh z matematiky, fyziky a informatiky. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 1997.
[SZem] Zeman Václav, kol: Sbírka řešených úloh z fyziky pro pedagogické fakulty. 1. vyd. Praha: SPN, 1971.

Matematika

Současné učebnice pro gymnázia

[AG] Kočandrle Milan, Boček Leo: Matematika pro gymnázia: Analytická geometrie. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1996.
[F] Odvárko Oldřich: Matematika pro gymnázia: Funkce. 2. vyd. Praha: Prometheus, 1994.
[GO] Odvárko Oldřich: Matematika pro gymnázia: Goniometrie. 2. vyd. Praha: Prometheus, 1997.
[KC] Calda Emil: Matematika pro gymnázia: Komplexní čísla. 2. vyd. Praha: Prometheus, 1996.
[KPS] Calda Emil, Dupač Václav: Matematika pro gymnázia: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. 2. vyd. Praha: Prometheus, 1996.
[P] Pomykalová Eva: Matematika pro gymnázia: Planimetrie. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1997.
[PR] Odvárko Oldřich: Matematika pro gymnázia: Posloupnosti a řady. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1996.
[RN] Charvát Jura, Zhouf Jaroslav, Boček Leo: Matematika pro gymnázia: Rovnice a nerovnice. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2002.
[S] Pomykalová Eva: Matematika pro gymnázia: Stereometrie. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1995.
[ZP] Bušek Ivan, Calda Emil: Matematika pro gymnázia: Základní poznatky z matematiky. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2002.
[DIP] Hrubý Dag, Kubát Josef: Matematika pro gymnázia: Diferenciální a integrální počet. 2. vyd. Praha: Prometheus, 2002.

Starší učebnice pro gymnázia

[MC12] Houska Jan, Bálint Ľudovít, Božek Miloš, Liebl Petr, Odvárko Oldřich, Šedivý Jaroslav, Vocelka Jindřich: Cvičení z matematiky I,II. 1. vyd. Praha: SPN, 1985.
[MC3] Houska Jan, Šedivý Jaroslav, Zelinka Bohdan: Cvičení z matematiky III. 1. vyd. Praha: SPN, 1987.
[MU1] Smida Jozef, Lukátšová Júlia, Šedivý Jaroslav, Vocelka Jindřich: Matematika I. 1. vyd. Praha: SPN, 1984.
[MU1f] Odvárko Oldřich: Matematika I Funkce. 1. vyd. Praha: SPN, 1989.
[MU2] Odvárko Oldřich, Božek Miloš, Ryšánková marta, Smida Jozef: Matematika II. 1. vyd. Praha: SPN, 1985.
[MU2f] Odvárko Oldřich: Matematika II Funkce II. 1. vyd. Praha: SPN, 1989.
[MU2g] Božek Miloš: Matematika II Geometrie v prostoru. 1. vyd. Praha: SPN, 1989.
[MU2k] Smida Jozef: Matematika II Kombinatorika. 1. vyd. Praha: SPN, 1989.
[MU3] Šedivý Jaroslav, Bocko Vladimír, Boček Leo, Mannová Božena, Müllerová Jana, Polák Josef, Riečan Beloslav: Matematika III. 1. vyd. Praha: SPN, 1986.
[MU3p] Smida Jozef: Matematika III Posloupnosti a řady . 1. vyd. Praha: SPN, 1989.
[MU4] Riečan Beloslav, Bero Peter, Smida Jozef, Šedivý Jaroslav: Matematika IV. 1. vyd. Praha: SPN, 1987.
[IAlg] Odvárko Oldřich: Algebra pravdivostních hodnot výroků. 1. vyd. Praha: SPN, 1988.
[IAnk] Boček Leo: Analytická geometrie kuželoseček. 3. vyd. Praha: SPN, 1987.
[IAnl] Renc Zdeněk: Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině a prostoru. 2. vyd. Praha: SPN, 1986.
[IDes] Urban Alois: Deskriptivní geometrie. 1. vyd. Praha: SPN, 1980.
[IDif] Stará Jana, Milota Jaroslav: Diferenciální rovnice. 1. vyd. Praha: SPN, 1988.
[IExt] Molnár Josef, Kobza Jiří: Extremální a kombinatorické úlohy z geometrie. 1. vyd. Praha: SPN, 1990.
[IGra] Vrba Antonín: Grafy. 1. vyd. Praha: SPN, 1989.
[IGru] Rachůnek Jiří: Grupa a její modely. 3. vyd. Praha: SPN, 1987.
[IKc] Müllerová Jana: Komplexní čísla. 4. vyd. Praha: SPN, 1989.
[IKg] Kaldeček Jiří, Klouda Josef: Kombinatorická geometrie. 1. vyd. Praha: SPN, 1989.
[IKom] Vrba Antonín: Kombinatorika, pravděpodobnost, matematická indukce. 2. vyd. Praha: SPN, 1986.
[IMir] Neubrunn Tibor, Riečan Beloslav: Míra a integrál. 2. vyd. Praha: SPN, 1983.
[INer] Doktor Pavel: Nerovnosti. 1. vyd. Praha: SPN, 1988.
[IPc] Vaňatová Jana, Dupač Václav, Koman Milan Šedivý Ondrej: Seminář a cvičení z matematiky (Praktická cvičení). 1. vyd. Praha: SPN, 1987.
[IPos] Smítal Jaroslav, Šalát Tibor: Posloupnosti a řady. 1. vyd. Praha: SPN, 1986.
[IPr] Riečan Beloslav, Komorník Jozef, Havel Ivan, Vrba Antonín: Seminář a cvičení z matematiky (Pravděpodobnostní modely RS, Algoritmy a matematika). 2. vyd. Praha: SPN, 1986.
[IRov] Liebl Petr: Rovnice a nerovnice. 2. vyd. Praha: SPN, 1986.
[IZat] Šedivý Jaroslav: Základní poznatky z algebry a teorie čísel. 1. vyd. Praha: SPN, 1984.
[IZdp] Riečan Beloslav, Neubrunn Tibor: Základy diferenciálního počtu. 2. vyd. Praha: SPN, 1986.
[IZnm] Fiedler Miroslav, Vrba Antonín: Základní numerické metody. 1. vyd. Praha: SPN, 1988.
[IZp] Boček Leo: Základy planimetrie. 1. vyd. Praha: SPN, 1985.
[IZs] Boček Leo, Kadleček Jiří: Základy stereometrie. 1. vyd. Praha: SPN, 1986.

Knihy rozšiřující středoškolské znalosti

[Bec82] Bečvář Jindřich, kol: Seznamujeme se s množinami. 1. vyd. Praha: SNTL, 1982.
[Ber89] Beran Ladislav, Ondráčková Ivana: Žádné obavy z matematiky. 2. vyd. Praha: SPN, 1989.
[Be89] Beran Ladislav, Ondráčková Ivana: Prověřte si své matematické nadání. 2. vyd. Praha: SNTL, 1989.
[Kor57] Korděmskij Boris Anastazjevič: Matematické prostocviky. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1957.
[Mal81] Maláč Jaromír, Kurfürst Josef: Zajímavé úlohy z učiva matematiky ZŠ. 1. vyd. Praha: SPN, 1981.
[Opa89] Opava Zdeněk: Matematika kolem nás. 1. vyd. Praha: Albatros, 1989.
[Per54] Pereľman Jakov I.: Zajímavá geometrie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1954.
[Per85] Pereľman Jakov I.: Zajímavá algebra. 1. vyd. Praha: SNTL, 1985.
[Sin00] Singh Simon: Velká Fermatova věta. 1. vyd. Praha: Academia, 2000.
[Thi85] Thiele Rüdiger : Matematické důkazy. 1. vyd. Praha: SNTL, 1985.
[Zel73] Zelina Ladislav: Středoškolská geometrie. 1. vyd. Praha: SNTL, 1973.
[Zna77] Znám Štefan: Teória čísel. 3. vyd. Bratislava: Alfa, 1977.
[Dyn79] Dynkin J. B., kol: Matematické hlavolamy. 3. vyd. Praha: Alfa, 1979.
[Kow85] Kowal Stanislaw: Matematika pro volné chvíle. 2. vyd. Praha: SNTL, 1985.
[Nov79] Novoveský Štefan, Křižalkovič Karol, Lečko Imrich: Zábavná matematika. 3. vyd. Praha: SPN, 1979.
[Vej89] Vejmola Stanislav: Konec záhady hlavolamů. 2. vyd. Praha: SPN, 1989.

K „filosofii“ a historii matematiky

[Bar00] Barrow John D.: Pí na nebesích. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2000.
[Hav76] Havlíček Karel, kol: Cesty moderní matematiky. 2. vyd. Praha: Horizont, 1976.
[Mra86] Mrázek Jiří: Taje matematiky. 1. vyd. Praha: Práce, 1986.
[Ren80] Rényi Alfred: Dialogy o matematice. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1980.
[Str63] Struik Dirk J.: Dějiny matematiky. 1. vyd. Praha: Orbis, 1963.

Vysokoškolské učebnice

[Jar84] Jarník Vojtěch: Integrální počet I. 6. vyd. Praha: Academia, 1984.
[Jar84] Jarník Vojtěch: Diferenciální počet I. 7. vyd. Praha: Academia, 1984.
[Lik87] Likeš Jiří, Machek Josef: Počet pravděpodobnosti. 2. vyd. Praha: SNTL, 1987.
[Odv90] Odvárko Oldřich, Calda Emil, Šedivý Jaroslav, Židek Stanislav: Metody řešení matematických úloh. 1. vyd. Praha: SPN, 1990.
[Rek68] Rektorys Karel: Přehled užité matematiky. 2. vyd. Praha: SNTL, 1968.
[Sou01] Sousedík Prokop: Logika pro studenty humanitních oborů. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2001.

Sbírky příkladů

[Heb] Hebák Petr, Kahounová Jana: Počet pravděpodobnosti v příkladech. 3. vyd. Praha: SNTL, 1998.
[MaA] Maška Otokar: Řešené úlohy z matematiky: Aritmetika a algebra. 2. vyd. Praha: SNTL, 1964.
[MaP] Maška Otokar: Řešené úlohy z matematiky: Planimetrie. 2. vyd. Praha: SNTL, 1967.
[SBel] Běloun František, Bušek Ivan, Macháček Vlastimil, Sovíková Květa, Šůla Václav: Sbírka úloh z matematiky pro základní školy. 5. vyd. Praha: SPN, 1987.
[SBen] Benda Petr, Daňková Berta, Skála Josef, Skopal Oldřich, Šedivý Jaroslav, Vocelka Jindřich: Sbírka maturitních příkladů. 10. vyd. Praha: SPN, 1988.
[SBuM] Bušek Ivan: Řešené maturitní úlohy z matematiky. 2. vyd. Praha: SPN, 1988.
[SFun] Odvárko Oldřich: Sbírka úloh pro gymnázia: Funkce. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1999.
[SGon] Odvárko Oldřich: Sbírka úloh pro gymnázia: Goniometrie. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1997.
[SJan] Janeček František: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy. 4. vyd. Praha: Prometheus, 2000.
[SKub] Kubát Josef: Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ. 2. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1993.
[SM1] Smida Jozef, Šedivý Jaroslav: Sbírka úloh z matematiky I. 1. vyd. Praha: SPN, 1985.
[SM2] Smida Jozef, Božek Miloš, Odvárko Oldřich: Sbírka úloh z matematiky II. 1. vyd. Praha: SPN, 1986.
[SM3] Bušek Ivan, Mannová Božena, Šedivý Jaroslav, Riečan Beloslav: Sbírka úloh z matematiky III. 2. vyd. Praha: SPN, 1989.
[SM4] Bušek Ivan, Bero Peter, Calda Emil, Riečan Beloslav, Smida Jozef: Sbírka úloh z matematiky IV. 1. vyd. Praha: SPN, 1991.
[SRo] Rovan Karol, kol: Sbierka riešených úloh z algebry I. 1. vyd. Praha: SlovPN, 1970.
[SVej] Vejsada František Talafous František: Sbírka úloh z matematiky pro gymnasia. 1. vyd. Praha: SPN, 1969.
[SVl1] Vlachynský Zdeno, kol: Sbierka riešených úloh z geometrie I. 1. vyd. Praha: SlovPN, 1969.
[SVl2] Vlachynský Zdeno, kol: Sbierka riešených úloh z geometrie II. 1. vyd. Praha: SlovPN, 1970.
[SZ5] Česenek Jaroslav, Floreková Štefánia, Franek Antonín, Hrdina Ľudovít, Kavanová Maria: Sbírka úloh z matematiky pro 5. ročník ZŠ. 2. vyd. Praha: Prometheus, 1995.
[SZ6] Česenek Jaroslav, Floreková Štefánia, Franek Antonín, Hrdina Ľudovít, Kavanová Maria: Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník ZŠ. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1994.
[SZ9] Bušek Ivan, Kubínová Marie, Novotná Jarmila: Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ. 2. vyd. Praha: Prometheus, 1998.

Ostatní obory

Typografický systém TeX

[Doo93] Doob Michael: Jemný úvod do TeXu. 3. vyd. Praha: CSTUG, 1993.
[OlS97] Olšák Petr: TeXbook naruby. 1. vyd. : Konvoj, 1997.
[Ryb99] Rybička Jiří: LaTeX pro začátečníky. 2. vyd. : Konvoj, 1999.
[Sed97] Šedivý Přemysl, Brož Miroslav, Gřondilová Jana, Píše Michal, Houfek Karel: Kreslíme Metafontem. 1997.
[Seg87] Seger Jiří: Jak se lidé dorozumívali. 1. vyd. Praha: Albatros, 1987.

Věda a její metody

[Sat97] Satrapa Pavel: Web Design. 1. vyd. Praha: Neokortex, 1997.
[Mac99] Macrone Michael: Víte, jak to mysleli?. 1. vyd. Praha: Brána, Knižní klub, 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NAHORU