Typografie a struktura textů


Typografická pravidla

Od objevu knihtisku se postupně ustálila pravidla sazby; pravidla např. určující, jaké volit písmo, jak umístit text na stránce, kde vysadit mezery. Počítačová sazba dala uživatelům obrovské možnosti, které – bez znalostí typografických zásad – mohou vést k hrůzným výsledkům. V minulých letech bylo vydáno několik dobrých knih o této problematice, např. Praktická typografie Pavla Kočičky a Filipa Blažka či Typografický manuál Vladimíra Berana a kol.

Tyto příručky doporučujeme pozornosti čtenářů; pro ty, kteří by se delším textem neprokousali, je zde připraveno několik přehledů hlavních typografických zásad.

Základní typografická pravidla [pdf]
Středně podrobný přehled všech důležitých typografických pravidel na jednom archu formátu A3. Přehledné, k ruce při tvorbě.
Přehled typografických pravidel [pdf]
Podrobnější výklad pravidel s větším množstvím příkladů. Obsahuje rovněž kapitolu o německých typografických pravidlech.

Formální struktura odborné práce

Pro formální strukturu odborné práce platí odlišné zvyklosti v různých vědních oborech. Dokonce v témž oboru se zvyklosti liší dle jednotlivých vysokých škol, ústavů či redakcí odborných časopisů. Přesto však lze v českém prostředí najít souhrn pravidel, která jsou ve většině případů vyžadována. Tato pravidla shrnuje následující prezentace.

Struktura odborných prací [pdf]
Prezentace obsahuje základní pravidla, která platí pro úpravu odborných prací: jaký užít font, řádkování; jak zarovnat odstavce; jak označovat obrázky a tabulky; jak číslovat kapitoly a uspořádat obsah.

Poučení o odborném stylu a o struktuře citací pramenů a literatury je na samostatné stránce.

 NAHORU  

Je tomu tak, jako by sochař, chtěje vytvořit dokonale krásnou postavu, přejal z několika modelů vždy nejkrásnější část a tyto nesourodé díly –o sobě krásné – sestavil v celek bez ohledu na vzájemný soulad. Právě tak si počínají někteří aranžéři knihy, neuvážíce, že pouhým sestavením krásných částí nevznikne vždy krásná kniha.
Karel Dyrink