Liberec devatenáctivěžatý


Úvod

Praha stověžatá, říkává se. Jaký podobný přívlastek by příslušel Liberci? Autor návrhu projektu se domnívá, že Liberec devatenáctivěžatý – neboť právě tolik význačnějších věží při předběžné úvaze v Liberci napočítal. Stanovení počtu libereckých věží bude ovšem také součástí projektu, takže jeho název se ještě může změnit.

Liberecké věže: jejich historie a příběhy. Příběhy lidí kolem věží. Pohledy z věží a pohledy na věže. Dojmy, pocity, nálady a exaktní zkoumání. To vše může býti součástí projektu Liberec devatenáctivěžatý.

Obsah projektu má být především dílem studentů. Zde pouze několik stručných návrhů na možný obsah projektu; jak je patrné, projekt je od začátku připravován jako integrovaný, tj. zahrnuje elementy (poměrně vzdálených) reálných věd, matematiky a také (výtvarné) umění.

Historická část (dějepis, němčina)

Zjištění počtu libereckých věží, jejich dokumentace, popis, fotodokumentace. Zkoumání historických pramenů (zpravidla německých).

Výtvarná část

Umělecké fotografie věží, popř. jiné práce na toto thema.

Matematicko-fysikální část

V učebnicích se uvádí mnoho způsobů, jak změřit výšku věže: z jejího stínu pomocí tyče známé délky, z různých trigonometrických úvah, pomocí měření doby volného pádu, z rozdílů tlaků, měřením výškových a hloubkových úhlů apod. Tyto metody studenti „propočítávají“, většinou však reálně neměří. Úkolem této části projektu by bylo všemi dostupnými metodami stanovit výšku nějaké věže, měření korektně vyhodnotit (předpokládá se znalost práce s chybami měření z fysikálního praktika), porovnat navzájem, porovnat s historickými prameny.

Před vynálezem bezdrátové telegrafie byly zprávy předávány mnoha různými způsoby, pomocí „optických telegrafů“. Úkolem této části projektu by bylo vybrat dvě či tři věže, navrhnout, vyrobit a osadit na ně vhodné signalizační zařízení (zrcadla, Chappův ramenový telegraf) a pokusit se pomocí dohodnuté signální abecedy předat nějakou zprávu z věže na věž.

Další předměty

Do projektu lze zakomponovat např. i biologii (např. zkoumání života holubů a plísní v libereckých věžích).

Předpokládaný výstup

Knížka o libereckých věžích. Pokus o publikaci v regionálních časopisech, popř. v odborných časopisech. Projektový web.

 NAHORU