Maturita z matematiky


Jan Voženílek nyní matematiku v žádné (maturitní) třídě nevyučuje. Profilová maturitní zkouška z matematiky ve třídách jiných vyučujících může mít jiné uspořádání; jsou zadávány jiné maturitní otázky a příklady. Některé dříve vytvořené materiály však mohou být užitečné i současným maturantům, proto jsou zde stále k dispozici.

Seznam maturitních témat [pdf]
Názvy jednotlivých maturitních témat (oficiální dokument odevzdaný vedení školy).
Matematické pojmy [pdf]
Výběr matematických pojmů k přípravě na část Definice ústní maturitní zkoušky.
Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám do vysokých škol a k práci v matematickém semináři [celé: pdf] [brožura líc: pdf] [brožura rub: pdf]
Sbírka obsahuje matematické věty pro část Deduktivní výstavba matematiky, z nich bude 25 vybráno; dále obsahuje typy příkladů, které budou v tématech ústní maturitní zkoušky. V závěru jsou připojeny typy elementárních úloh a typy úloh řešených obrazem, které budou součástí Orientace.
Úloha zadaná obrazem [ppt]
Sbírka obrázků pro přípravu na úlohy zadané obrazem v Orientaci.
Postava dějin matematiky [ppt]
Obrazy a jména matematiků pro přípravu na poslední úlohu Orientace.
Důkazy matematických vět [zip]
Vypracované důkazy matematických vět zadaných ve výše uvedené sbírce. Materiál je připravován studenty; vyučující nenese odpovědnost za jeho obsah!
 NAHORU  

Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu. Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku?
Př 6,6-7