Vyhláška vyučujícího č. 3/2004

 

o dopisování prověrek z matematiky ve třídách 3.A, 4.A, 1.B

a prověrek z fysiky ve třídách 2.V, 1.A, 2.A

 

 

Prověrky z matematiky a fysiky lze dopsat v těchto termínech:

 

Čtvrtek 10. června

14:00

Středa 16. června

14:00

 

·        Na daný termín je nutno se písemně přihlásit u vyučujícího. (Je nutno zajistit přiměřenou místnost a příslušná zadání prověrky.)

·        Sraz zájemců je vždy v uvedeném čase před kabinetem fysiky. Vyčkejte příchodu vyučujícího a nevyrušujte zbytečně jeho nebohé kolegy neustávajícím zvoněním.

·        Studenti si z těchto termínů mohou libovolně vybrat. Pokud dopisují více písemek, musejí si termíny rozvrhnout tak, aby stihli požadovaný počet písemek dopsat. Jiné termíny (než tyto) již vypsány nebudou (není to organizačně možné). Ve středečním termínu je možno dopsat více prověrek (po sobě).

        Účast na dopisování písemky není důvodem k neúčasti na jiné vyučovací hodině.

·        Nedopsaná písemka je hodnocena 0 body resp. známkou 5.

·        V případech dlouhodobé absence ze závažných důvodů se postupuje individuálně.

 

 

 

 

Jan Voženílek