Vyhláška exvyučujícího č. 2/2002 z 2. 1. 2002

o klasifikaci a termínech prověrek ve třídách

2.A, 3.A, 3.B, 7.VB, 2.V, 3.V, 1.N


 

 

 

Pololetní práce (kompozice)

Pololetní práce (mimo 2.V, 3.V, 1.N) budou psány o běžných vyučovacích hodinách. Termíny byly buďto již stanoveny dohodou s J. Voženílkem před Vánocemi (třídy 2.A, 7.VB), nebo je určí V. Pěnička (třídy 6.VA, 3.A, 3.B). Maximální počet bodů za tuto práci je 20 resp. 25 bodů v humanitních resp. ostatních třídách. K dispozici je seznam témat těchto Pololetních prací z fysiky.

 

Dopisování zameškaných písemek

Písemky lze dopsat v těchto termínech:

Pátek 11. ledna

6. a 7. hodina

Pondělí 14. ledna

7. a 8. hodina

Úterý 15. ledna

8. hodina

Středa 16. ledna

7. hodina

 

Dodatečná písemka

Dodatečná písemka se nabízí studentům, kterým chybí menší počet bodů do kýžené známky. Písemka obsahuje zejména příklady. Termín je pouze jediný:

pátek 18. ledna, 14.00 hodin.

Po této písemce bude klasifikace definitivně uzavřena.

 

Laboratorní práce

Počet a podmínky zpracování laboratorních prací stanoví zvláštní vyhláška; potřebné informace je možné najít na stránce Laboratorní měření. Termíny pro případné dodatečné měření si studenti domluví individuálně s J. Voženílkem.

 

V případě otázek či nejasností se obraťte na svého exvyučujícího.

Jan Voženílek

[ÚVODNÍ STRÁNKA  |   KLASIFIKACE  |   VYHLÁŠKY]