Vyhláška exvyučujícího č. 1/2002 z 2. 1. 2002

o náhradě zameškaných cvičení z fysiky v 6.VA


 

Čl. 1.

Úvodní ustanovení

§ 1. Tato vyhláška upravuje problematiku náhrady cvičení z fysiky ve třídě Sexta A v 1. pololetí školního roku 2001/2002.

 

Čl. 2.

Teoretická cvičení

§ 2. Studenti, kteří zameškali teoretické cvičení Struktura plynů, zpracují zadané teoretické úlohy a odevzdají je vyučujícímu.

 

Čl. 3.

Praktická cvičení

§ 3. Během pololetí byly měřeny 4 laboratorní úlohy: Archimedův zákon, Rozměry molekuly, Kalorimetrie I, Kalorimetrie II. Pokud se student zúčastnil všech cvičení, odevzdá všechny čtyři referáty (chce-li získat příslušné body). Zameškal-li student některá z těchto cvičení, odevzdá aspoň tři úlohy. Pokud tedy chyběl více než jednou, provede náhradní měření v termínu stanoveném (po vzájemné dohodě) vyučujícím.

§ 4. Nejvýše jedno zameškané cvičení lze nahradit odevzdáním vyřešených příkladů číslo 700, 704, 718, 733, 751 ze sbírky Kružík, M.: Sbírka úloh z fysiky pro žáky středních škol. (Exemplář sbírky lze zapůjčit u vyučujícího).

  

Čl. 4.

Závěrečná ustanovení

§ 5. Odevzdání podvodného referátu z měření, kterého se student ve skutečnosti nezúčastnil, se hodnotí jako závažný podvod a stíhá se podle školních řádů.

§ 6. V případech dlouhodobé, souvislé absence se postupuje individuálně.

 

Jan Voženílek

 

[ÚVODNÍ STRÁNKA  |   KLASIFIKACE  |   VYHLÁŠKY]