Vyhláška vyučujícího č. 4/2001 z 1.12.2001

o náhradě zameškaných cvičení z fysiky v 7.VB a 3.B


 

Čl. 1.

Úvodní ustanovení

§ 1. Tato vyhláška upravuje problematiku náhrady cvičení z fysiky ve třídách 7.VB a 3.B v 1. pololetí školního roku 2001/2002.

 

Čl. 2.

Teoretická cvičení

§ 2. Studenti, kteří zameškali některé z teoretických cvičení, tj. Elektrostatika I nebo Elektrostatika II, zpracují zadané teoretické úlohy a odevzdají je vyučujícímu.

 

Čl. 3.

Praktická cvičení

§ 3. Studenti, kteří zameškali cvičení Měrné skupenské teplo tání, si vyžádají u vyučujícího dokument Sada fiktivních měřených dat, kde jsou uvedeny jakési hodnoty měřených veličin; s těmito hodnotami měření zpracují.

§ 4. Protokol vytvořený zpracováním fiktivních dat bude zpracován obvyklým způsobem; na vhodném místě se pouze na tuto skutečnost upozorní. Část referátu “Závěr” v tomto případě odpadá (nemá totiž smysl).

§ 5. Sada úloh z mechanického kmitání je tvořena třemi laboratorními úlohami. Pokud se student zúčastnil všech cvičení, odevzdá všechny tři referáty (chce-li získat příslušné body). Zameškal-li student některá z těchto cvičení, odevzdá aspoň dvě úlohy. Pokud tedy chyběl více než jednou, provede náhradní měření v termínu stanoveném (po vzájemné dohodě) vyučujícím.

§ 6. Nejvýše jedno zameškané cvičení lze nahradit odevzdáním vyřešených příkladů číslo 995, 998, 1002, 1055, 1079, 1070 ze sbírky Kružík, M.: Sbírka úloh z fysiky pro žáky středních škol. (Exemplář sbírky lze zapůjčit u vyučujícího).

 

Čl. 4.

Závěrečná ustanovení

§ 7. Odevzdání podvodného referátu z měření, kterého se student ve skutečnosti nezúčastnil, se hodnotí jako závažný podvod a stíhá se podle školních řádů.

§ 8. Ustanovení § 3 se nevztahuje na studenty, kterým byla vyučujícím do 31. 11. udělena individuální výjimka.

 

Jan Voženílek

 

[ÚVODNÍ STRÁNKA  |   KLASIFIKACE  |   VYHLÁŠKY]